ช่องทางตรวจสอบข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

Mon, 2016-12-05 20:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์ช่องทาง "ตรวจสอบข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" ขั้นตอนง่ายๆ เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ http://welfare-pay.epayment.go.th จากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกดปุ่มค้นหา หากท่านลงทะเบียนไว้ก็จะพบสถานะการได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลนี้เป็นเพียงการตรวจสอบสถานะการได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ เท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อธนาคาร สาขา ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้