ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สำนักงานเขตจตุจักร” ที่แรก กทม.ทำบัตรประชาชนถึงบ้านบริการผู้ป่วยติดเตียง

นายเชาวฤทธิ์  ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายทะเบียน ร่วมกับกรมการปกครอง ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขตได้ โดยเมื่อวันที่ 18 ม.ค.60 ผอ.ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง พร้อม หน.ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักร นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกหน่วยโมบายเคลื่อนที่เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับ น.ส.กุลวดี วัฒนดิเรก ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร แต่ไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขตจตุจักรได้  จึงยื่นคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเข้าให้บริการ ภายใต้โครงการทำบัตรประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยถือเป็นรายแรกของ กทม. อีกทั้งสำนักงานเขตจตุจักร ยังถือเป็นสำนักงานเขตแรกที่ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้ ญาติของผู้ป่วยติดเตียงรายใดที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตจตุจักร อำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักร หรือสอบถามรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตจตุจักร โทร.0-2513-9955

เรื่องที่เกี่ยวข้อง