ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ : สมาคมประกันวินาศภัยเสนอรูปแบบบริหารประกันค่ารักษาพยาบาล ลั่นพร้อมดำเนินการหากได้รับความไว้วางใจ คาดเดินหน้างบประมาณปี 2561

นายอานนท์ วังวสุ

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 12 - 15 ก.พ. 2560 รายงานว่า นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า สมาคมประกันวินาศภัย พร้อมที่จะเข้าไปบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัวทั้งระบบ 4.3 ล้านราย โดยได้เสนอรูปแบบการบริหารให้กระทรวงการคลังพิจารณาไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

"หากกระทรวงการคลังยังต้องการให้บริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาล สมาคมฯ ก็พร้อมดำเนินการ แต่คาดว่าคงจะตั้งแต่งบประมาณปี 2561 หรือ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ และงบประมาณที่อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 7.1 หมื่นล้านบาท ที่เป็นงบประมาณค่ารักษาพยาบาลในปีล่าสุด"

รูปแบบที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเสนอไปที่กรมบัญชีกลาง

1.ให้มีบัตรรักษาในลักษณะของบัตรสมาร์ทการ์ดหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรายงานผลถึงหน่วยงานต้นสังกัด เช่นเดียวกับทุกคนที่ได้รับสิทธิ์จากกรมบัญชีกลางไม่ว่าจะเป็นบิดา-มารดา, บุตร, สามี-ภรรยาหรือคู่สมรสของข้าราชการ

2.วิธีการจ่ายสินไหมทดแทน ข้าราชการจะได้และครอบครัวจะได้สิทธิเหมือนเดิม

3.การใช้สถานพยาบาลนั้นอาจจะมีการครอบคลุมไปถึงสถานพยาบาลเอกชนด้วยเพื่อลดการแออัด หรือการต่อคิวในสถานพยาบาลรัฐ

"เราพบว่าข้าราชการและครอบครัวกว่าครึ่งหนึ่ง หรือราว 2 ล้านคน ไม่เคยใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ แต่เลือกจะไปใช้สถานพยาบาลเอกชน ผ่านการซื้อประกันต่างๆ"

ทั้งนี้ในอนาคตหากรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลาง จะนำรูปแบบไปบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปี โดยประยุกต์ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยใดไทยได้เสนอไปก่อนหน้านี้ก็สามารถทำได้ หรือจะให้สมาคมเข้าไปบริหารในการรับประกันค่ารักษาพยาบาลก็สามารถทำได้อีกเช่นกัน

ที่มา: นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 12 - 15 ก.พ. 2560