ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม เล็งเห็นปัญหาของคนไทยกว่า 20 ล้านคน ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดันสูง โรคไต โรคหัวใจ และโรคอัมพฤตอัมพาต โดยมีสาเหตุมาจากการบริโภครสเค็ม ซึ่งมีเกลือหรือโซเดียมเป็นส่วนประกอบ จัดทำสารคดีสั้นเรื่อง “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง  คนไทยห่างไกลโรค” เพื่อให้คนไทยทราบถึงสาเหตุของการบริโภครสเค็มที่เกิดจากพฤติกรรมอันเคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน

สารคดีสั้นเรื่อง “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง  คนไทยห่างไกลโรค” โดยเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม จัดทำขึ้นด้วยความปรารถนาดีที่หวังให้คนไทยห่างไกลโรค จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยกว่า 20 ล้านคน ป่วยเป็นโรคเรื้องรัง ได้แก่ โรคความดันสูง โรคไต โรคหัวใจ และโรคอัมพฤตอัมพาต ที่มีสาเหตุหลักมาจากการบริโภครสเค็ม เกลือ หรือโซเดียม โดยเฉพาะเกลือแกง

ซึ่งสารคดีสั้นชุดนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 โทษของการกินเค็ม (2.21 นาที)

ตอนที่ 2 ความดันโลหิตสูงเพราะกินเค็ม (2.25 นาที)  

ตอนที่ 3 ลดเค็มลดไตวาย  (2.42 นาที)  

ตอนที่ 4 กินเค็มจัดโรคหัวใจจะถามหา (2.22 นาที)

และตอนที่ 5 เป็นโรคอัมพาตเพราะกินเค็ม (2.27 นาที)  

ซึ่งแต่ละตอน ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม จะบอกเล่าถึงสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังที่คนไทยอาจคาดไม่ถึงว่ามาจากพฤติกรรมอันเคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้สารคดีสั้นเรื่อง “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง  คนไทยห่างไกลโรค” มีสาระน่าสนใจที่คนไทยไม่ควรพลาด เพราะอาจเสี่ยงโรคต่าง ๆ แบบไม่ทันรู้ตัว

คนไทยที่อยากห่างไกลโรค สามารถติดตามข่าวสารสารคดีสั้นเรื่อง “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง  คนไทยห่างไกลโรค” และสาระความรู้เกี่ยวกับการบริโภครสเค็ม ได้ที่ เว็บไซต์ www.lowsaltthailand.com และเฟซบุ๊ก เพจ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง  คนไทยห่างไกลโรค”