ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอสมศักดิ์” นำเครือข่ายกุมารแพทย์ ยื่นหนังสือถึง สนช.เสนอปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.คุมการตลาดนมผง ให้คุมเฉพาะแรกเกิดถึง 1 ปีเท่านั้น ระบุร่างเดิมที่ให้คุมถึง 3 ปี ไม่ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และยังปิดช่องทางพ่อแม่ในการเข้าถึงข้อมูลอาหารเด็กเล็ก

เว็บไซต์ข่าวรัฐสภารายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 รับยื่นข้อเสนอแนะจาก นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สนช. และอดีตประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกุมารแพทย์ ที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมอาหารสำหรับทารกและเด็กตั้งแต่แรกเกิด-3 ปีนั้น เป็นร่างกฎหมายที่มีเจตนารมณ์และหลักการที่ดี

แต่ควรปรับแก้ไขช่วงอายุให้เป็นการควบคุมเฉพาะอาหารทารกแรกเกิดถึง 1 ปี เท่านั้น เนื่องจากช่วงวัยของทารกหลังจาก 6 เดือน ควรเริ่มให้อาหารตามวัยร่วมกับนมแม่ หากร่างกฎหมายดังกล่าวไปควบคุมการตลาดอาหารเด็กเล็กในช่วงวัยแรกเกิด-3 ปี นอกจากจะไม่เกิดผลในการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว ยังทำให้พ่อแม่ขาดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลอาหารเด็กเล็กที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองในวัยที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

จึงมีข้อเสนอว่า ขอแก้ไขช่วงอายุให้เป็นการควบคุมเฉพาะอาหารทารกแรกเกิดถึง 1 ปีเท่านั้น ไม่ควรกำหนดครอบคลุมถึง 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่นมแม่ไม่ใช่อาหารหลักและเป็นวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมภาวะโภชนาการทั้งจากอาหารหลักและอาหารเสริมที่มีคุณค่าซี่งทุกฝ่ายควรร่วมมือกันให้ข้อมูลความรู้เรื่องโภชนาการของทารกและเด็กเล็กให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวส่งให้กรรมาธิการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบเรียงมาตรา และแม้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผู้เสนอความเห็นที่หลากหลายเข้ามา แต่ล้วนเห็นด้วยในหลักการ เพียงแต่ยังมีความเห็นต่างในเรื่องการควบคุมการโฆษณาเพื่อการตลาดด้านอาหารเสริมสำหรับเด็กในช่วงวัยที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นประโยชน์ในการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อแม่และเด็กเล็กให้ครอบคลุมที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘หมอศิริวัฒน์’ ถามเครือข่ายกุมารแพทย์ ห่วงเด็กไทยหรือธุรกิจนมผง