ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอศิริวัฒน์” ตั้งคำถามถึงเครือข่ายกุมารแพทย์ ห่วงเด็กไทยหรือธุรกิจนมผง หลังเข้าพบ สนช.ค้าน พ.ร.บ.โค้ดมิลค์ ชี้ การตลาดที่ไร้จริยธรรมของธุรกิจนมผง ข้อมูลที่โอ้อวดเกินจริง แบบลด แลก แจก แถม ล่อลวงให้แม่ที่ไม่มีปัญหาให้นมลูกเข้าใจผิด หลงไปใช้นมผง

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และอดีตประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โพสต์เฟชบุคโดยระบุถึงกรณีที่กลุ่มกุมารแพทย์ นำโดย นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอเข้าพบเพื่อยื่นจดหมายแสดงข้อกังวลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ..... ในวันที่ 23 มี.ค.เวลา 9.30 น. นั้น ว่า รู้สึกซาบซึ้งอย่างที่สุดที่กลุ่มกุมารแพทย์มีความเป็นห่วงต่อภาวะโภชนาการและอนาคตของเด็กไทย ในประเด็นสำคัญคือ 

1. เกรงว่าร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้จะทำให้เกิดช่องว่างที่พ่อแม่จะเข้าถึงข้อมูลอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสมองของทารกและเด็กเล็กนั้น แต่มีคำถามว่าต่อท่านว่า "ท่านต้องการให้พ่อแม่รับข้อมูลที่โอ้อวดเกินจริง การตลาดที่ไร้จริยธรรมของธุรกิจนมผง แบบลด แลก แจก แถม ล่อลวงให้แม่ที่ไม่มีปัญหาให้นมลูกเข้าใจผิด หลงไปใช้นมผงแบบเดิมอีกใช่หรือไม่"

2.ท่านเป็นห่วงว่า พ่อแม่อาจได้ข้อมูลอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเล็ก โดยที่อาหารเหล่านั้นไม่ถูกควบคุมตามกฏหมาย จึงมีคำถามต่อท่านว่า

"ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่มีข้อตกลงในการปฏิบัติระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสมาคมธุรกิจนมผง (Code of marketing for breastmilk substitutes) ที่ไทยรับคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกมาปฏิบัติ (แต่ไม่มีบทลงโทษ) นั้น ท่านและราชวิทยาลัยกุมารฯ และแพทยสภาที่สอนนักศึกษแพทย์, แพทย์ประจำบ้านมาอย่างยาวนานนั้น ท่านเคยออกมาทักท้วงการละเมิดข้อตกลง Code ของธุรกิจนมผงหรือไม่ อย่างไร ท่านมีส่วนทำให้เด็กไทยเสียโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้ผ่านนมแม่หรือไม่" 

และ 3.ท่านและคณะได้ตอบคำถามรวม 7 ข้อ หลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวคัดค้านร่า งพ.ร.บ.ฯ นี้ ของท่านในนามแพทยสภา เมื่อเดือน ธ.ค.2559 ที่ได้ถามท่านหรือยัง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘หมอสมศักดิ์’ นำทีมยื่น สนช. เสนอแก้ ร่าง กม.คุมการตลาดนมผงถึงอายุ 1 ปีพอ