ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถูกผู้ป่วยจิตเวชบุกเข้าทำร้ายขณะร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน จนเสียชีวิต 1 ราย มีประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และบาดเจ็บอีก 1 ราย ย้ำเจ้าหน้าที่ให้การดูแล ช่วยเหลือทั้งญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม

จากกรณี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาตะคลอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนวัตกรรม ณ บ้านโพนตูม และถูกคนไข้จิตเวชซึ่งพกอาวุธปืนแก๊ป และมีดบุกเข้าทำร้าย จนเป็นเหตุให้ อสม.เสียชีวิต 1 ราย ประชาชนบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นั้น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า อสม.เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาศักยภาพดูแลสุขภาพประชาชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เหตุการณ์ที่ อสม.ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียในวงการสาธารณสุข กรม สบส.ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จ.ขอนแก่น เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือ อสม.ทั้งผู้ที่เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ซึ่งในส่วนของ นางทองมาก บุญศรี ผู้เสียชีวิตนั้น มูลนิธิ อสม.ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท และจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของญาติผู้เสียชีวิต และดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย จนกว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ในส่วนของความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร้อยเอ็ด, มูลนิธิสาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด, ชมรม อสม.จ.ร้อยเอ็ด และชมรม อสม.อ.เกษตรพิสัย ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบพิธีศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตเบื้องต้น จำนวน 30,000 บาท และให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส คือ นางน้อย จันทร์เสน จำนวน 10,000 บาท