ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.จัดสรรงบ 5,000 ล้านบาท 4 ส่วน 1.เพิ่มค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน 3,000 ล้านบาท 2.ดูแลทารกวิกฤติ 300 ล้านบาท 3.ค่าตอบแทนบุคลากร 1 พันล้านบาท 4.ชำระต้นทุนบริการส่วนขาดจาก สปสช. 600 ล้านบาท พร้อมให้ รพ.ทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มรายได้ เช่นเปิดคลินิกนอกเวลา

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

วันนี้ (19 เมษายน 2560) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข 5,000 ล้านบาท ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จำนวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับรายละ 7,275 บาทต่อ 1 น้ำหนักสัมพัทธ์เพื่อชดเชยการขาดทุน (RW) เพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW โดยกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ  

2.สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต จำนวน 300 ล้านบาท รองรับการดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่ได้รับการดูแลจนออกจากไอซียู  

3.ค่าตอบแทนบุคลากร รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 1,000 ล้านบาท

และ 4.ชำระต้นทุนการบริการส่วนขาดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 600 ล้านบาท

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า งบประมาณส่วนนี้จะช่วยแก้ไขสภาพคล่องได้ ขณะเดียวกันจะต้องปฏิรูประบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการทำงานเชิงรุกและเพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มเงินเข้าระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งบางแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการกลุ่มที่ไม่สะดวกมาในเวลาราชการ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลารอคอยการรักษา ประชาชนที่มารับบริการในเวลาราชการได้รับบริการรวดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลก็มีรายได้กลับมาดูแลรักษาสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ด้วย