ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อังกฤษมีแผนตัดหรือจำกัดการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

เว็บไซต์บีบีซีรายงานถึงร่างข้อเสนอลดการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแปรรูปบริการสาธารณสุขและประหยัดงบประมาณในพื้นที่บริการ 44 เขตในอังกฤษ โดยแหล่งข่าวพบร่างข้อเสนอ 28 โครงการที่กระทบต่อการบริการของโรงพยาบาลที่มีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย ตั้งแต่การปิดให้บริการ ไปจนถึงควบรวมการบริการซึ่งครอบคลุมบริการรถพยาบาลและแผนกฉุกเฉิน การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง    

นอกจากนี้ร่างข้อเสนอส่วนหนึ่งยังเพ่งเล็งลดจำนวนโรงพยาบาลที่ให้บริการแผนกฉุกเฉิน หรือย้ายการบริการไม่ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยน้อย

ด้านสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS England) ยืนยันว่าผู้ป่วยจะได้รับบริการที่ดีขึ้นจากสถานพยาบาลระดับชุมชนเพื่อเป็นการชดเชย โดยร่างข้อเสนอยังรวมถึงการจัดตั้ง “ศูนย์ใหญ่” ที่รวบรวมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เจ้าหน้าที่บริบาล และพยาบาลโดยที่ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ได้ทุกวัน รวมถึงกำหนดให้แพทย์เฉพาะทางประจำที่คลินิกในชุมชน

แล้วจะได้ผลไหม

ด้านนักวิเคราะห์เตือนว่ามาตรการนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบ เพราะขณะนี้สถานพยาบาลระดับชุมชนหลายแห่งก็เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนงบประมาณและไม่อาจแบกรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น              

การลดจำนวนเตียงของโรงพยาบาลอาจบั่นทอนศักยภาพการบริการของสถานพยาบาลชุมชนซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพยายามขับเคลื่อนการบริการกันอย่างสุดชีวิตแล้ว

นักวิเคราะห์มองด้วยว่า สถานพยาบาลชุมชนจะเป็นกำลังหลักของการปฏิรูป NHS เพราะในระยะยาวนั้นเห็นได้ชัดถึงแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุและอัตราที่สูงขึ้นของโรคเรื้อรัง รวมถึงสมองเสื่อมและโรคหัวใจ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากบริการในระดับชุมชนมากกว่าการนอนโรงพยาบาลเมื่อสุขภาพย่ำแย่

โครงการแปรรูปมีที่มีอย่างไร

ร่างข้อเสนอเพื่อการแปรรูปบริการเพื่อความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีเพื่อการลดรายจ่ายของ NHS England การทบทวนร่างข้อเสนอมีขึ้นเมื่อช่วงต้นปีก่อน และจะมีการหารือการรื้อโครงสร้างใหญ่ในปีนี้ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่ช้า แต่ก็มองกันว่าการรื้อโครงสร้างบริการอาจนำไปสู่การต่อสู้ในชั้นศาลด้วย

หรือต้องใช้งบประมาณพิเศษ

โรงพยาบาลในสังกัด NHS เพิ่งได้รับอนุมัติงบ 1,800 ล้านปอนด์เพื่อบรรเทาปัญหาขาดทุน โดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษยืนยันว่า งบประมาณพิเศษที่เพิ่งจัดสรรให้เพียงพอสำหรับการแปรรูปบริการ และว่าแผนแปรรูปการบริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้น    

กระนั้นหลายฝ่ายยังกังขาว่างบดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่ ดังที่คาดการณ์ว่างบประมาณ NHS ปัจจุบันเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับเงินเฟ้อเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4 ที่ NHS เคยได้รับตลอดมา

เทคโนโลยีใหม่

แนวคิดการนำบริการดูแลรักษาออกจากโรงพยาบาลนั้น ได้รับเสียงสนับสนุนท่วมท้นเพราะเป็นที่คาดหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระอยู่ในชมชน โดย NHS England อ้างว่าแผนแปรรูปการบริการเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างยั่งยืนด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีใหม่ นำเวชปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จมาขยายในวงกว้าง และพัฒนาบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

ด้านตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยมองว่า แม้กระบวนการแปรรูปการบริการใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบ แต่วิสัยทัศน์โดยรวมก็ถือว่าสอดคล้องกับสภาพการณ์จริง เพราะกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณ NHS หมดไปกับการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังรุมเร้าอันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับระบบสุขภาพ ซึ่งเดิมก่อตั้งมาเพียงเพื่อคอยตามรักษาโรค

ประโยชน์ของการลดบริการโรงพยาบาล

การปฏิรูปบริการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยตัดบริการบางด้านออกเมื่อต้นปี 2553 เป็นสาเหตุสำคัญทำให้คุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในกรุงลอนดอนสูงเทียบชั้นอันดับโลก ปัจจุบันบริการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในกรุงลอนดอนไม่ได้กระจายอยู่ทั่วโรงพยาบาลทั้ง 30 แห่งหากแต่ให้บริการเฉพาะใน “โรงพยาบาลใหญ่” เพียง 8 แห่งเท่านั้น ผู้ป่วยจึงได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง และนำไปสู่การลดจำนวนผู้เสียชีวิตปีละหลายพันคน เนื่องจากผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองจะได้รับการนำส่งโรงพยาบาลหนึ่งใน 8 แห่งทันที และจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการสแกนสมองภายใน 30 นาทีนับจากถึงมือแพทย์

เรียบเรียงจาก Hospital cuts planned in most of England By Nick Triggle and Rachel Schraer BBC News : www.bbc.com