ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พล.อ.ประยุทธ์' ถกมินิคาบิเนต ป.ย.ป. ยันไม่ยกเลิก 30 บาทรักษาทุกโรค แต่จะทำอย่างไรให้งบประมาณในส่วนของสาธารณสุข, สสส.และ สปสช. มาบูรณาการร่วมกันให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต) ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ ป.ย.ป., นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นการประชุมว่าด้วยการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย เท่าที่ติดตามยังมีปัญหาอีกหลายประการ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดับนโยบายที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะมีคนหลายกลุ่ม หลายระดับ มีทั้งรายได้สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสาธารณสุขนั้น โดยเฉพาะประเทศไทย ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 5 พันกว่ากิโลเมตร ที่ต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ และเห็นด้วยกับแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขริเริ่มที่จะปรับปรุงระบบสาธารณสุขของไทยให้ดีขึ้น

“อย่างไรก็ตาม กรณีที่อาจมีผู้แอบอ้าง การยกเลิกระบบบัตรทอง หรือโครงการหลักประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรคนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้งบประมาณในส่วนของสาธารณสุข, สสส.และ สปสช. มาบูรณาการร่วมกันให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ปัญหาทางสาธารณสุขเกิดขึ้นมายาวนาน ทั้งเรื่องของบุคลากร งบประมาณ และแผนงาน จึงเป็นวาระสำคัญที่ต้องประชุมในวันนี้ เพราะเป็นวาระของชาติในการปฏิรูปเรื่องหนึ่งในการประชุม” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว