ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จับตา ครม.ตั้งปลัด สธ.คนใหม่วันนี้ คาดปลัดใหม่เตรียมโยกรองปลัดทั้ง 4 คนเป็นอธิบดี หมอสมศักดิ์เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค, หมอประนอมเป็นอธิบดีกรมการแพทย์, หมอสุวรรณชัยเป็นอธิบดีแพทย์แผนไทย และหมอเกียรติภูมิเป็นอธิบดี สบส. เพื่อเตรียมจัดทัพตั้งรองปลัด

ความคืบหน้าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ที่จะมาแทนปลัดคนปัจจุบัน นพ.โสภณ เมฆธน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ จะเป็นชื่อ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ตัวเต็งตามที่รายงานกันก่อนหน้านี้หรือไม่ ติดตามได้จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (18 ก.ค.60) และเมื่อได้ปลัด สธ.คนใหม่แล้ว หลังจากนั้นก็จะมีการแต่งตั้งรองปลัด สธ. อธิบดีกรมต่างๆ ผู้ตรวจราชการ ฯลฯ ต่อไป

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

ในส่วนของอธิบดีใหม่นั้น มีรายงานว่า บรรดารองปลัดทั้ง 4 คน ณ ตอนนี้จะถูกโยกไปเป็นอธิบดีในกรมที่ว่างเพราะอธิบดีคนปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการและบางกรมได้ขึ้นเป็นปลัด ได้แก่

1.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

2.พญ.ประนอม คำเที่ยง เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

3.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ขณะที่อธิบดีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม คือ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย, นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต. นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย., และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลังจากนี้ก็ต้องจับตาว่าปลัด สธ.คนใหม่จะจัดทัพเลือกใครมาเป็นรองปลัดทั้ง 4 ตำแหน่ง