ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรรมการ สปสช.แนะใช้อำนาจพิเศษเปิดทาง สปสช.จัดซื้อยาโดยเร็ว ชี้โครงสร้างระบบจัดซื้อแบบใหม่ยังไม่ชัดเจนหวั่นคนไข้ได้รับผลกระทบช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำประเด็นเร่งด่วนไม่ใช่หน่วยงานไหนจะซื้อแต่จะทำอย่างไรให้คนไข้ได้ยาเสียก่อน

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ความเห็นว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทำให้ปัจจุบัน สปสช.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อยาที่มีความจำเป็น 7 กลุ่มรายการได้ ขณะที่กลไกการจัดซื้อยารวมแบบใหม่ก็ยังไม่มีความชัดเจนทั้งๆ ที่ใกล้จะเริ่มปีงบประมาณ 2561 แล้ว ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ออกมาแสดงความกังวลเนื่องจากสต๊อกยามีพอใช้ถึงเดือน พ.ย.นี้เท่านั้น หากไม่มีการจัดซื้อยาได้ทัน ก็จะส่งกระทบกับผู้ป่วยโดยตรง

โดย ผศ.ภญ.ยุพดี ให้ความเห็นว่าทางออกระยะสั้นที่ดีที่สุดในขณะนี้คงต้องใช้อำนาจพิเศษในการออกประกาศให้ สปสช.สามารถจัดซื้อยาได้ไปก่อน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านกลไกการจัดซื้อยาจาก สปสช.ไปยังระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า ประเด็นในเฉพาะหน้าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้จัดซื้อ แต่จะทำอย่างไรถึงจะจัดซื้อยาให้เสร็จก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องได้รับผลกระทบ ซึ่งหากพิจาณาทางเลือกต่างๆ แล้ว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ก็จัดซื้อไม่ได้ จะการวางระบบจัดซื้อใหม่ก็ยังไม่มีความชัดเจน หรือจะแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจให้ สปสช.ก็คงไม่ทันการณ์ เนื่องจากการจัดซื้อยาโดยเฉพาะในปริมาณมากๆ ไม่ได้หมายความว่าซื้อแล้วจะได้ยาเลย ยังมีประเด็นเรื่องความพร้อมในการ Supply ยา คนขายต้องไปวางแผนการผลิต ยาบางตัวต้องมีแผนการผลิตของโรงงาน ดังนั้นหากขณะนี้ระบบการจัดซื้อยารวมยังไม่มีความชัดเจน ทางออกที่ดีที่สุดคือใช้อำนาจพิเศษมาช่วยและควรต้องออกโดยเร็วอีกด้วย

“ปัญหาเดียวคือ สปสช.ไม่มีอำนาจ ทำไมไม่แก้ให้ตรงไปตรงมา และถ้ากังวลในเรื่องความโปร่งใส ก็เขียนเพิ่มให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อย่าไปตีความว่าเป็นการปกป้อง สปสช. ตอนนี้พูดอย่างเดียวคือต้องมียามาซัพพอร์ตคนไข้ ใครจะซื้อก็ได้ แต่ถามความพร้อมในฝั่ง สธ.ก็ยังไม่ชัด ยังไม่สร้างความมั่นใจให้คนไข้ ขณะที่ สปสช.มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว ตอนนี้อย่าเพิ่งชักคะเย่อกันได้ไหม เอาคนไข้ให้ได้ยาก่อน แล้วปี 2561 ค่อยคุยกันให้ตกผลึกว่าระบบการจัดซื้อจะทำอย่างไร เพราะกลไกการต่อรองราคาต้องมีความพร้อมพอสมควร ไม่เช่นนั้นจะเสียโอกาสในการต่อรองได้ยาในราคาถูก ตอนนี้ให้คงเดิมไว้ก่อน” ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าว