ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุกรรมการจัดซื้อยาฯ เผย จัดซื้อยารวมระดับประเทศ ปี 61 คืบหน้าตามระยะเวลาอนุกรรมการฯ กำหนด เน้นผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง/รพ.มียาดูแลผู้ป่วย ไม่กระทบ

นพ.ชูชัย ศรชำนิ

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน กล่าวว่า ขณะนี้อนุกรรมการฯ ได้เดินหน้าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง มีความคืบหน้าการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางอนุกรรมการฯ ได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในการต่อรองราคาในรายการยาเพิ่มเติม

ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อยาโดยอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ อภ. เป็นการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดซื้อยา โดยมอบให้โรงพยาบาลราชวิถีทำหน้าที่เป็นหน่วยงานซื้อยาเพื่อกระจายยาไปยังหน่วยบริการให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องและโรงพยาบาลมียาตามรายการจัดซื้อเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้เป็นไปตามมติบอร์ด สปสช.ก่อนหน้านี้ ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลผู้ป่วยรายเก่าที่อยู่ในระบบเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้ยารักษามุ่งเป้า นอกจากนี้ยังรวมถึงยารายการใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเติมในบัญชียาหลักแห่งชาติและบรรจุภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ ยารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

“การดำเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมระดับประเทศ ขอให้ผู้ป่วยและประชาชนอย่าได้กังวล แม้ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านการทำงาน แต่คณะกรรมการจัดซื้อยาชุดใหม่ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาเป็นสำคัญ ตามที่ท่านรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วย โดยเฉพาะกรณีการขาดยาตามที่มีความกังวล ซึ่งขณะนี้กระบวนการต่างๆ ในการจัดซื้อได้เดินหน้าตามกำหนดการอนุกรรมการได้กำหนดอยู่แล้ว” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว