ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพยาบาลโรงพยาบาลรัษฎา จ.ตรัง ที่ประสบเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปทำงาน มอบปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2560 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีนางสุมาลี แคนยุกต์ พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปทำงาน ว่า กระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ได้มอบหมายให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลช่วยเหลือครอบครัวของพยาบาลท่านนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง ถึงมีเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมยังคงเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรดึกที่โรงพยาบาล โดยเย็นวันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังจะเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ที่วัดคลองมวน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และติดตามดูแลช่วยเหลือครอบครัวต่อไป

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังว่า พยาบาลท่านนี้เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปขึ้นเวรดึกที่ห้องฉุกเฉิน ใช้เส้นทางถนนสายห้วยยอด – รัษฎา ซึ่งเส้นทางดังกล่าวกำลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ทำให้รถที่ขับมาเสียหลักและตกลงไปในคลอง บริเวณพื้นที่ ม.11 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา โดยเมื่อเวลา 03.00 น. สามารถกู้รถขึ้นมาได้พบผู้เสียชีวิตจมน้ำอยู่ภายในรถ สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น โรงพยาบาลรัษฎาได้มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท เงินประกันชีวิตของเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน 200,000 บาท รวมทั้งเงินประกันชีวิตจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังอีกประมาณ 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสบเคราะห์กรรม พ.ศ. 2518 ได้แก่ ประสบอุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัยที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือเหตุอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร นอกจากนี้ ยังได้จัดทำระเบียบการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ