ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

UN รับรอง 12 ธ.ค.เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ตามที่ไทยและกลุ่มริเริ่มนโยบายด้านสุขภาพ (FPGH) เสนอแล้ว

รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองข้อมติให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลหรือ UHC Day (International Universal Health Coverage Day) ซึ่งข้อมติดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่ได้จากการหารือระดับรัฐมนตรีกลุ่มริเริ่มนโยบายด้านสุขภาพ (Foreign Policy and Global Health Initiative) (FPGH) ที่ไทยโดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการหารือระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ณ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนของประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาเข้าร่วม ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม FPGH

ทั้งนี้จากการที่สหประชาชาติรับรองข้อเสนอมติดังกล่าว จะทำให้ในปี ค.ศ. 2019 หรือ พ.ศ.2562 จะมีการจัดประชุม High-level meeting on UHC หรือการประชุมผู้บริหารระดับสูงของประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรี หรือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามข้อเสนอของ Foreign Policy and Global Health Initiative ด้วย

นอกจากนั้น ที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ยังได้เชิญชวนทุกประเทศสมาชิก ให้ความสำคัญกับวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา การให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและการบรรลุหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าเพื่อประชาชน