ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันโรคทรวงอก, นส.สายสุดา โภชนากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กระทุ่มแบน และนายเฉลิม สิริจันทเวท จิตอาสา รพ.พนมสารคาม ได้รับคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นในวันที่ 19 ธ.ค.2560 นี้ ในงาน 10 ปีการจากไปของ นพ.สงวน

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เปิดเผยว่า ในโอกาศครบ 10 ปี การจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่องานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน และสนับสนุนงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธานของ นพ.สงวน อดีตผู้นำนักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการผู้ก่อตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ จัดงาน “งานกับอุดมคติของชีวิต” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการมองไปข้างหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพ มอบรางวัลแด่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาที่มีผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และรำลึกถึงผลงานที่มีต่อประเทศโดยรวมของ นพ.สงวน

ในปี 2560 นี้ สถาบันโรคทรวงอก, นส.สายสุดา โภชนากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กระทุ่มแบน และนายเฉลิม สิริจันทเวท จิตอาสา รพ.พนมสารคาม ได้รับคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น

นพ.ประทีป กล่าวต่อว่า งานรำลึกถึงหมอสงวนปีนี้ ยังมีพระไพศาล วิสาโล เป็นผู้แสดงปาฐกถาสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2560 เรื่อง “งานกับอุดมคติของชีวิต” ตามด้วยการอ่านบทกวี และบรรเลงเพลงขลุ่ย “หมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์” โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และปาฐกถาพิเศษ “หมอสงวน กับบัตรทองของคนไทย” โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

และที่สำคัญยังมี เวทีเสวนา “สานฝันสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนถ้วนหน้า” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์ สื่อมวลชน

นพ.ประทีป เปิดเผยต่อว่า หมอสงวน จากไปในขณะที่มีอายุได้เพียง 55 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ด้วยโรคมะเร็งปอด แต่ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการหลายอย่างให้กับสังคมไทย ที่เด่นชัดสุดคือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ท่านใช้ทั้งชีวิตเรียนรู้ ออกแบบ และพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ เป็นระบบประกันสุขภาพที่ช่วยทำให้คนไทยเข้าถึงบริการเมื่อยามจำเป็นได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และงานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วงท้ายชีวิตของหมอสงวนได้มอบไว้ให้กับสังคมไทย คือการนำเสนอแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย และแปลงแนวคิดนี้เข้าสู่การปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพจนถึงทุกวันนี้

“ท่ามกลางความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ปัจจุบันยังมีความท้าทายที่สำคัญคือจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้ระบบและงานดังกล่าวได้อย่างไร รวมทั้งประชาชนจะรับมือกับภัยคุกคามเชิงนโยบายที่หนักหน่วงที่สุดต่อหลักการ การทำให้ระบบและการบริหารของ สปสช. อ่อนแอลง รวมทั้งความพยายามจะแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะตลอด 3 ปีเศษที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล คสช. แม้จะมีการยืนยันและนำเอาผลงานที่หมอสงวน ได้สร้างไว้ไปกล่าวอ้างถึงเป็นผลงานความสำเร็จในสุนทรพจน์ของผู้นำประเทศ และของรัฐมนตรีในเวทีนานาชาติครั้งแล้วครั้งเล่ามากครั้งกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ตาม แต่ความกังวลของประชาชนว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนหลักการให้เป็นระบบอนาถาสงเคราะห์คนยากจนเหมือนในอดีตยังคงมีอยู่” เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด กล่าว

นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์