ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรม ผอ.รพ.สต.เห็นด้วย สธ.ทำโครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินช่วยบุคลากร ชี้เป็นครั้งแรกที่ สธ.มีสวัสดิการด้านนี้เพื่อดูแลบุคลากรในสังกัด ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้และค่าตอบแทนน้อย

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเทศไทย (ผอ.รพ.สต.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ดำเนิน “โครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร” ซึ่งเป็นหนึ่งภายใต้นโยบาย “แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับบุคลากรในสังกัดนั้น นับเป็นครั้งแรกของ สธ.ที่มีนโยบายสวัสดิการนี้เพื่อดูแลบุคลากรในสังกัด ซึ่งในส่วนชมรม ผอ.รพ.สต.ประเทศไทย เห็นด้วย เพราะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้และค่าตอบแทนน้อย

ทั้งนี้สวัสดิการด้านการเงินและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่มอบให้นี้ ต้องเดินควบคู่กับความก้าวหน้าของอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้งหน้าที่การงานด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด สธ. รวมถึงการปรับความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนที่ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. ที่เริ่มมองเห็นปัญหาจากนโยบายหมอครอบครัว เนื่องจากได้มีการกำหนดอัตตราค่าตอบแทนแพทย์สูงถึง 46,000 บาทต่อเดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้รับอยู่ที่ 3,000-4,000 บาทเท่านั้น ทั้งก่อนหน้านี้ระบุให้เฉพาะแพทย์ที่อยู่ประจำ รพ.สต.เท่านั้น แต่ล่าสุดเท่าที่ทราบเห็นว่าจะให้ค่าตอบแทนดังกล่าวกับแพทย์ที่ไม่ต้องอยู่ระจำด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.มอบของขวัญบุคลากร ‘สุขภาพการเงินดี’ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ-ประนอมหนี้สิน