ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. ไฟเขียวงบประมาณถ่ายโอน รพ.สต. จำนวน 3,264 แห่ง ไปยัง อบจ. โดยกำหนดตามขนาด ‘S-M-L’  เริ่ม 4 แสน – 6.5 แสน – 1 ล้านบาท 
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 3,264 แห่ง ที่จะถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป สำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แบ่งออกตามขนาดของ รพ.สต. ได้แก่ 1. รพ.สต. ขนาด S จำนวน 4 แสนบาทต่อแห่งต่อปี   รพ.สต. ขนาด M จำนวน 6.5 แสนบาทต่อแห่งต่อปี และ รพ.สต. ขนาด L จำนวน 1 ล้านบาทต่อแห่งต่อปี 

ชมรมขอบคุณรัฐบาล และ กกถ. 

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) ได้รับทราบว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) 26 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโดยการเสนอของสำนักงบฯ เข้าสู่การแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สนับสนุน รพ.สต./สอน. ถ่ายโอนให้แก่ 49 อบจ. ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2565 จำนวน 3,264  แห่ง (รวม 512 แห่ง ที่อนุมัติก่อนหน้านี้เมื่อ 15 มีนาคม 2564) โดยครั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนงบฯ ให้แก่ รพ.สต. ขนาดเล็ก จำนวน 400,000 บาท/แห่ง/ปี รพ.สต. ขนาดกลาง จำนวน 650,000 บาท/แห่ง/ปี รพ.สต. ขนาดใหญ่จำนวน 1,000,000 บาท/แห่ง/ปี 

ชมรมขอขอบคุณ และเข้าใจข้อจำกัดของสถานะการเงินการคลังของประเทศ ณ ขณะนี้

แต่อย่างไรก็ตามชมรมฯ ก็ยังคาดหวังว่าเมื่อสถานะทางด้านการเงินการคลังของรัฐบาลดีขึ้นรัฐบาลโดยสำนักงบประมาณ และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ) จะได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ รพ.สต. ตามขนาด S M L ที่วงเงินงบประมาณแห่งละ 1 ล้าน 1.5 สอง 2 ล้านบาท ต่อปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศราชกิจจานุเบกษา คู่มือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 19 ตุลาคม 2564 

ในโอกาสนี้ชมรมขออนุญากราบเรียนผ่านสื่อถึงท่านรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ได้โปรดมีมติที่จะสนับสนุนงบประมาณปี 2565 ให้แก่ รพ.สต. ถ่ายโอนจำนวน 1 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ต่อแห่งต่อปี ตามประกาศ กกถ. โดยอาจเป็นการอนุมัติชดเชยในภายหลัง เหมือนกรณีเดียวกันกับการที่รัฐบาลชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีภาษีที่ดิน

อีกทั้งชมรมฯ ยังคาดหวังให้คณะรัฐมนตรี โดยสำนักงบประมาณได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อกมรสรรหากำลังคนให้ครบตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง รพ.สต. ถ่ายโอนฯ ที่อัตราตำแหน่งข้าราชการ 7 คน ใน รพ.สต. ขนาดเล็ก  12 คน ใน รพ.สต. ขนาดกลาง และ 14 คน ใน รพ.สต. ขนาดใหญ่ตามประกาศ กกถ. 19 ตุลาคม 2564 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง 

อัปเดต! ข้อมูลถ่ายโอน รพ.สต. - บุคลากร ทั้งต้องการไป และไม่ต้องการไป

...

เปิดมุมมอง: ข้อดีข้อเสียถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ท้องถิ่น ภาพสะท้อนการดูแลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข

...

“ผศ.ดร.จรวยพร” มุมมองนักวิชาการ สวรส. เสนอถ่ายโอน “รพ.สต.” ไป อบจ. แบบไหนเหมาะสม!!

...

ชมรม ผอ.รพ.สต.ส่งเสียงถึงผู้บริหาร สธ.ขอหนุนถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ.

...

คลายข้อสงสัย! ไม่ถ่ายโอน "รพ.สต." ไป "อบจ." ผิดกฎหมายหรือไม่...

...

"หมอเจตน์" ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอยับยั้งถ่ายโอน รพ.สต.

...

อัปเดต! “เครือข่ายสาธารณสุขไทยฯ” ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอชะลอการถ่ายโอนรพ.สต. ไป อบจ.

...

ชมรม รพ.สต.-สมาคม อบจ. ขอเร่งรัดถ่ายโอนสาธารณสุขไปท้องถิ่น (ชมคลิป)

...

สธ.เปิดแผนดำเนินการผู้ประสงค์ และไม่ประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ.

...

สธ.เตรียมปรับเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ ล่าสุดส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอรายชื่อคนไม่ถ่ายโอนไปท้องถิ่นแล้ว

...

"ถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่น" การกระจายอำนาจที่โยงใยระบบสาธารณสุข คน การส่งต่อ การรักษาพยาบาล

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org