ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คกก.การแพทย์ประกันสังคมประกาศหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์แล้ว ใช้อัตราเดียวกับมาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง พร้อมให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58 หลังลากยาวมา 3 ปี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ได้ลงนามในประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยแบ่งประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการทางการแพทย์ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นเดียวกับมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 คือ

1.เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท

3.บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โพสต์ facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่า

“คดีฟ้องแพทย์ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นเหมือนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่เมืองไทยคดีกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะมี ม.41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่ทำให้ผู้ป่วยและญาติได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ที่มีเพดานสูงสุดถึง400,000 บาทในกรณีเสียชีวิต เงินที่ได้รับโดยรวดเร็ว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี ส่วนมากจึงไม่ติดใจที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาล

ในขณะที่ผู้ป่วยประกันสังคมไม่ได้สิทธิดังกล่าวเทียบเท่ากับผู้ป่วยบัตรทอง สนช.จึงผลักดันในการแก้กฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 กฎหมายมีผลบังคับใช้ใน 120 วัน โดยแก้ไขในมาตรา 63 เป็น (7) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว ให้สํานักงานมีสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระทําผิดได้

ผ่านมาเกือบ 3 ปี กระทรวงสาธารณสุขโดยประธานกรรมการฝ่ายการแพทย์ เพิ่งจะลงนามในประกาศอ”หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์” โดยใช้อัตราเดียวกับมาตรา 41 ของกฎหมายบัตรทอง

ดีใจกับผู้ประกันตน 13 ล้านคน ที่จะได้สิทธิเท่าเทียมกับผู้ป่วยบัตรทองเสียทีครับ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กมธ.สธ.เล็งเดินหน้าผลักดันเพิ่มสิทธิ ขรก.ให้ได้เงินเยียวยาเหมือนบัตรทอง-ประกันสังคม