เยียวยา

 • สมาคมพยาบาลฯ จัดทำข้อเสนอ “มาตรการเยียวยาพยาบาลเสียชีวิต บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่” เปิดพยาบาลทั่วประเทศลงชื่อร่วมหนุน ล่าสุด 4 หมื่นชื่อแล้ว ตั้งเป้าแสนรายชื่อ หลังปีใหม่เตรียมยื่น “รมว.สาธารณสุข” เร่งสร้างขวัญกำลังใจพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ แก้ปัญหาพยาบาลขาดแคลน พร้อมแจงอัตราเงินเยียวยา ยึดหลักเกณฑ์ทหารตำรวจ เสียชีวิตเยียวยา 5 ล้านบาท พิการสูญเสียอวัยวะสำคัญ 4 ล้านบาท
  2018-12-28 12:08
 • ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเผย ได้เข้าชี้แจงและเรียกร้องคณะกรรมาธิการแก้ไข พ.ร.บ.เงินทดแทน ให้สิทธิเยียวยากรณีบาดเจ็บจากการทำงานครอบคลุมถึงข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐ ด้าน กมธ.ชี้ร่างกฎหมายผ่านหลักการวาระ 1 แล้ว ต้องรอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมก่อน
  2018-05-14 09:35
 • ประธาน กมธ.สาธารณสุขเล็งถกเพิ่มสิทธิข้าราชการให้ได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ ชี้บัตรทอง-ประกันสังคมทำไปแล้ว ยังขาดแค่สวัสดิการข้าราชการดังนั้นควรทำทั้งหมดเพื่อความเสมอภาค ย้ำช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ได้ในภาพรวม
  2018-01-22 21:56
 • คกก.การแพทย์ประกันสังคมประกาศหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์แล้ว ใช้อัตราเดียวกับมาตรา 41 กฎหมายบัตรทอง พร้อมให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58 หลังลากยาวมา 3 ปี
  2018-01-22 21:52
 • สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเร่งกระทรวงการคลังออกระเบียบการช่วยเหลือเบื้องต้นในการจ่ายเงินผู้เสียหายจากการให้บริการ พ.ศ. ... หลังส่งเรื่องไป 9 เดือนแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ชี้หากมีผลบังคับช่วงเทศกาลปีใหม่จะยิ่งช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกว่าเดิม
  2017-12-14 20:38
 • “หมอเจษฎา” เผย รอ ก.คลัง อนุมัติระเบียบเยียวยา หลังมติ ครม.อนุมัติ สธ.กันเงิน 6 ล้านบาท ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ พร้อมเยียวยาพยาบาล รพ.ระนอง เสียชีวิต จากรถพยาบาลประสบอุบัติหตุระหว่างนำส่งผู้ป่วย
  2017-11-07 11:10
 • ผู้ตรวจราชการ สธ.เผยความคืบหน้าการออกระเบียบช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่บาดเจ็บ/เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ย้ำยกร่างระเบียบจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปเสนอ ครม. ส่วนระเบียบเงินเยียวยายังอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการ
  2017-04-21 18:05
 • ข้าราชการ สธ.ร้องเรียนผ่านคอลัมน์สารพันปัญหา นสพ.ไทยรัฐ ปมปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้ำ ระบุได้รับผลกระทบจากการเยียวยา ทำให้ข้าราชการที่ได้บรรจุทีหลัง อายุราชการน้อยกว่า ได้เงินเดือนแซงหน้ารุ่นพี่ที่บรรจุก่อน ชี้ผลกระทบเริ่มกระจายเป็นวงกว้าง บั่นทอนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นการแตกความสามัคคี ระหว่างรุ่นน้องผู้ได้รับการเยียวยากับรุ่นพี่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเยียวยา วอน รมว.สธ.เร่งแก้ไข
  2016-04-04 15:56
 • บทความจาก อดีตกรรมการแพทย์สภา นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ที่ระบุว่า “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาในสนช. ถ้ามีการประกาศออกมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์มาก แพทย์หลายท่านคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีพอ ถ้าได้ตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังจะพบว่าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายช่วยแพทย์ทุกมาตรา ร่าง พ.ร.บ.นี้จะช่วยคนไข้ที่เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาโดยไม่ต้องฟ้อง แพทย์ไม่ถูกพิสูจน์ความผิด มีกองทุนจ่ายแทนแพทย์ และมีการสะท้อนกลับให้ปรับปรุงมาตรการเพื่อความปลอดภัย win-win ไม่ดีหรือครับ ใครช่วยตอบสิว่าไม่ดีตรงไหน เกิดผลร้ายต่อแพทย์ตรงไหน”
  2014-12-24 20:32
 • ประเด็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง นอกจากจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นหาเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแล้ว ในส่วนของสภาปฏิรุปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข ก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอหนึ่งเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุขว่า ต้องมีการคุ้มครองทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย ซึ่งก็นำไปสู่การคัดค้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยืนยันชัดเจนว่า กฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งแพทย์และผู้ป่วย ส่วนประเด็นที่ค้านกันนั้น ขอให้ศึกษาให้ละเอียด เนื่องจากมีหลายเรื่องที่เป็นการเข้าใจผิด
  2014-12-18 09:38