ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเร่งกระทรวงการคลังออกระเบียบการช่วยเหลือเบื้องต้นในการจ่ายเงินผู้เสียหายจากการให้บริการ พ.ศ. ... หลังส่งเรื่องไป 9 เดือนแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ชี้หากมีผลบังคับช่วงเทศกาลปีใหม่จะยิ่งช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 น.ส.ปุญญิศา วัจฉละอนันท์ เลขาธิการสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับมอบอำนาจจากครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ที่บาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ให้เข้าไปติดตามความคืบหน้าการออกระเบียบการช่วยเหลือเบื้องต้นในการจ่ายเงินผู้เสียหายจากการให้บริการ พ.ศ. ... ที่กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

น.ส.ปุญญิศา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีข่าวปรากฏตามสื่อเป็นระยะๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือความสูญเสียของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ หลายรายต้องพิการตลอดชีวิต ไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้และไม่มีสวัสดิการดูแลเหมือนทหารตำรวจ ขณะที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดแม้จะมีเงิน แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ไม่สามารถสั่งจ่ายในเรื่องค่าทำศพ เงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะไม่มีระเบียบรองรับ ดังนั้น จึงมีการจัดทำร่างระเบียบการช่วยเหลือเบื้องต้นในการจ่ายเงินผู้เสียหายจากการให้บริการ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 และผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน จึงต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งหากจะติดตามเรื่องตามระบบสายการบังคับบัญชาจะล่าช้า ดังนั้นสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยจึงรับมอบอำนาจจากครอบครัวผู้เสียหาย เป็นตัวแทนไปร้องทุกข์ติดตามความคืบหน้าของร่างระเบียบดังกล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนใด จะสามารถเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามได้เมื่อไหร่ โดยได้ไปสอบถามเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการคลังรับปากว่าจะติดตามเรื่องให้

อย่างไรก็ดี ทางสหภาพพยาบาลฯจะเข้าไปติดตามอีกครั้งในอีก 7 วันให้หลัง หรือวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นี้ ซึ่งหากเป็นไปได้ก็อยากให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะทุกวันนี้ก็มีข่าวการควงปืน การพกพาอาวุธเข้าไปทำร้ายร่างกายคู่อริในห้องฉุกเฉิน มีข่าวการทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์ หรือแม้แต่พยายามข่มขืนเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรช่วงกลางคืน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ อารมณ์ผู้ป่วยหรือญาติในห้องฉุกเฉินก็ยิ่งพลิ้วไหวง่าย หากระเบียบฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ได้ทันก็จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น

“เราไปยื่นหนังสือในลักษณะถามไถ่ก่อน แต่ในอนาคตถ้าไม่มีความคืบหน้าก็คงต้องรวมกันหลายๆ องค์กรเข้าไปอีก” น.ส.ปุญญิศา กล่าว

ขอบคุณภาพจากเพจสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย