ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สต.บ้านยายดา แบบอย่างวางระบบความปลอดภัยการบริการ พัฒนานวัตกรรมสายด่วนช่วยชีวิต ใช้รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือ โทรออกเพียงปุ่มเดียว พร้อมขยายผลไปยัง รพ.สต.อื่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ รพ.สต.บ้านยายดา อ.เมือง จ.ระยอง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการบริการการแพทย์ของ รพ.สต.บ้านยายดา ว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับพื้นฐานหรือปฐมภูมิ ที่ใกล้ชิดกับประชาชน เปิดให้บริการประชาชนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ บางแห่งมีสถานที่ตั้งห่างจากชุมชน กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงมีมาตรการให้ผู้บริหารแต่ละพื้นที่จัดการดูแลด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ รพ.สต.เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้ผู้บริหารในพื้นที่ ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ทบทวนมาตรการที่มีอยู่ ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่

สำหรับ รพ.สต.บ้านยายดา นับเป็นตัวอย่างในการวางระบบดูแลความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและคนในชุมชน ให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระยอง จำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 6,912 คน โดยกำหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัย ป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ จัดหาเครื่องกีดขวาง จัดให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียง มีระบบสัญญาณเตือนภัย 5 จุด เชื่อมต่อระหว่าง รพ.สต.กับบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และป้อมยามตะพงที่อยู่ใกล้ รพ.สต. มีกล้องวงจรปิด รวมถึงมีจิตอาสา อพปร. อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ มีการตั้งตู้เช็คเหตุการณ์จากสถานีตำรวจในพื้นที่

นอกจากนี้ รพ.สต.บ้านยายดา ยังมีนวัตกรรมสายด่วนช่วยชีวิต เครือข่ายสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยนำระบบ TOT Health Call center มาใช้ในการแจ้งเหตุ สามารถแสดงข้อมูลผู้ที่เรียกเข้า เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ แผนที่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ผู้สูงอายุสามารถโทรขอความช่วยเหลือด้วยการกดปุ่มโทรเพียงปุ่มเดียว และหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 8 นาที จะเร่งขยายผลนวัตกรรมดังกล่าวไปยัง รพ.สต.ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป