ระยอง

 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดงานวันแห่งความปลอดภัยผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข เผยตัวเลข 370 รพ.เข้าร่วมเล็งเห็นความสำคัญ แม้บุคลากรจำกัด แต่ร่วมหาทางออก ชูตย. “รพ.ระยอง” ใช้เทคโนโลยีริสแบนด์ลดภาระงานผู้ปฏิบัติ ขณะที่ “รพ.ปางมะผ้า” ใช้หลักฝึกสติ สมาธิ ทำจิตใจมั่นคงก่อนทำงาน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
  2019-09-17 16:01
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดระยอง เข้มมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องไม่มีคนเสียชีวิต
  2019-07-23 13:11
 • เมื่อคนทำงานจิตเวชคิดจะปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เราทำกันอย่างไร โมเดลที่ จ.ระยองน่าสนใจ
  2018-03-05 11:23
 • รพ.สต.บ้านยายดา แบบอย่างวางระบบความปลอดภัยการบริการ พัฒนานวัตกรรมสายด่วนช่วยชีวิต ใช้รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือ โทรออกเพียงปุ่มเดียว พร้อมขยายผลไปยัง รพ.สต.อื่น
  2018-02-06 19:31
 • รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพที่ 6 ให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาคุณภาพบริการพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน แรงงาน และนักท่องเที่ยง ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล
  2018-02-06 19:10
 • รมว.สธ.ลงพื้นที่ รพ.ระยอง พบประชาชนพอใจการให้บริการห้องฉุกเฉินเกือบ 100% ผลจากการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
  2018-02-05 16:35
 • สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 4 ฉบับสนับสนุนทุนด้านบุคลากรสาธารณสุข ให้ทุน 22.4 ล้านบาท ผลิตพยาบาล 140 ทุน ปีการศึกษา 2557-2560 บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่องป้อนพื้นที่ระยอง วางเป้าหมายยกระดับบริการด้านสาธารณสุข พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตชาวระยอง
  2015-07-25 18:16
 • รมว.สธ. ยืนยันผู้ป่วยที่จังหวัดระยองเป็นเพียงไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่ใช่โรคเมอร์ส ส่วนข่าวเพื่อนที่เดินทางมาจากเกาหลีและเสียชีวิตที่ จ.อุบลราชธานี ตรวจสอบเบื้องต้นทุกโรงพยาบาลไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ชี้แม้ไทยจะประกาศปลอดจากการแพร่ระบาด แต่ยังเข้มระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคเต็มที่
  2015-07-22 16:13
 • ปลัดสธ. สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ลงให้บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ในการปฏิบัติตน การสื่อสารความเสี่ยง การสอบสวน การรักษาพยาบาล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพจิต และการเฝ้าระวังการค้นหาผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนดูแลสุขภาพจิตประชาชน ซึ่งอยู่รอบบริษัท ไออาร์พีซี ที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อเย็นวานนี้ ขณะนี้ไม่มีกลิ่นสารเคมีในอากาศ ยังไม่พบการเจ็บป่วย   พร้อมแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ เช่นหายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก ใจสั่น หรือระคายเคืองตา ผิวหนัง ให้รีบพบแพทย์
  2014-06-10 20:25
 • กรุงเทพธุรกิจ - "ยิ่งลักษณ์"นำคณะตรวจเยี่ยมนิคมฯมาบตาพุด กำชับเสนอแผนครบวงจรให้ครม.พิจารณา ด้านสศช.เสนอแผนงาน 99 โครงการในช่วง 5 ปี วงเงิน 6.3 พันล้านบาท วานนี้(6 พ.ย.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำคณะตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อติดตามการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาครบวงจร ซึ่งต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
  2013-11-07 09:50
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีกว่าเดิมแล้ว พบผู้ป่วยลดลงเหลือ 3,000 กว่ารายต่อสัปดาห์ จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยพบสูงสุด 8,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คาดว่าภายใน 1 เดือน จะลงมาสู่ระดับปกติเหมือนช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกกระทรวงเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนี้ ยังไม่ใช่ระดับที่พอใจ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยลงเหลือไม่เกิน 500 รายต่อสัปดาห์
  2013-10-08 10:27
 • นครราชสีมา - ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การ ปนเปื้อนของสารตะกั่วในสัตว์ทะเล หลังเกิดกรณีท่อส่งน้ำมันรั่วในทะเลจ.ระยอง ว่า ยืนยันว่ายังไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล การที่กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก จะมีสารตกค้างได้มาก จนขนาดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายคน จะต้องมีช่วงเวลาสะสมที่นานพอสมควร ซึ่งจากการวัดปริมาณสารเคมีในตัวสัตว์ทะเลยังไม่พบปัญหาใด ยืนยันว่ายังสามารถบริโภคได้ไม่มีปัญหา
  2013-08-09 07:19

Pages