ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดระยอง เข้มมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องไม่มีคนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมรณรงค์ พร้อมมอบวัสดุควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 หน่วยงาน

ดร.สาธิตกล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้เข้มมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องไม่มีคนเสียชีวิต โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยเฉพาะในบ้านและรอบบ้านของตน ที่ทำงาน วัด โรงเรียน ชุมชน ทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม – 18 กรกฎาคม จังหวัดระยองพบผู้ป่วยแล้ว 817 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

“ขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตัวเอง และบริเวณรอบ ๆ บ้าน เวลาป่วยและสงสัยไข้ขึ้นสูง ให้ไปหาหมอ อย่าซื้อยากินเอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมาก และขอความกรุณาร้านขายยา อย่าจ่ายยากลุ่มแอสไพรินให้กับผู้ป่วยถ้าเข้าข่ายหรือสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก” ดร.สาธิตกล่าว

นอกจากนี้ ได้พูดคุย รับฟังปัญหา ให้กำลังใจ อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ (รพ.สต.) ในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมให้การช่วยเหลือ จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ตลาดปลาเค็ม และตลาด 100 เสา