ม.มหิดลเชิญร่วมประชุม ‘ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61

Thu, 2018-03-01 21:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 Pre-workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 16

สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ ที่นี่

Add new comment