ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ทำหนังสือแจงชมรมเพื่อนโรคไต ระบุยกเลิกประกาศเก็บเงินค่ามัดจำเส้นเลือดฟอกไตแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.61 เผย รพ.จะไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในปีนั้น แต่จะเก็บหากผู้ป่วยใช้สิทธิครบ 1 ครั้งในปีนั้นแล้ว, ผู้ป่วยที่โครงการไม่คุ้มครอง และผู้ป่วยที่ไม่เข้าโครงการ พร้อมระบุ รพ.จะอุทธรณ์ค่าใช้จ่ายที่เกิน 8,000 บาท จากกองทุนโรคไตด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดย นพ.ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำหนังสือตอบข้อร้องเรียนของประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กรณีที่ รพ.ได้เก็บเงินค่ามัดจำกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกรณีผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังนี้

1.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ได้ดำเนินการยกเลิกคำสั่งที่ อบ. 0032.102/004 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติ Vascular access สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว และได้ยกเลิกการเก็บค่ามัดจำการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

2.ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

2.1 ผู้ป่วยที่เข้าโครงการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการคุ้มครองกรณีการทำหัตถการผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและยังไม่ได้ใช้สิทธิในปีงบประมาณนั้น รพ.จะไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในการทำหัตถการ ดังต่อไปนี้

HD001 สายสวนแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Tunnel cuffed catheter)

HD002 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดล้างไต (AVF)

HD004 สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Temporary double lumen catheter)

HD005 การซ่อมแซมเส้นเลือด สำหรับฟอกเลือดล้างไต (Vascular access) รพ.จะอุทธรณ์ค่าใช้จ่ายที่เกิน 8,000 บาท จากกองทุนโรคไต

2.2 ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 2.1 ได้แก่ ผู้ป่วยในโครงการที่ใช้สิทธิครบ 1 ครั้งในปีงบประมาณ, ผู้ป่วยที่โครงการไม่คุ้มครอง, ผู้ป่วยที่ไม่เข้าโครงการ รพ.จะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรากระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการทำหัตถการผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังต่อไปนี้

HD001 สายสวนแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Tunnel cuffed catheter)

HD002 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดล้างไต (AVF)

HD003 การผ่าตัดเส้นเลือดแบบใช้ graf สำหรับฟอกเลือดล้างไต (AVBG)

HD004 สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Temporary double lumen catheter)

HD005 การซ่อมแซมเส้นเลือด สำหรับฟอกเลือดล้างไต (Vascular access)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยไตเดือดร้อนหนัก รพ.รัฐใน จ.อุบล เรียกเก็บเงินค่ามัดจำทำเส้นฟอกเลือด 3 หมื่น

รพ.แจงเหตุเก็บมัดจำผู้ป่วยไต ต้นทุนซ่อมเส้นฟอกเลือดสูง แต่ได้จ่ายชดเชยแค่ 8 พัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง