โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 • ผู้ตรวจราชการ สธ. ยังรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ดูแลประชาชน และผู้ป่วยกรณีน้ำท่วมได้ เนื่องจากอยู่พื้นที่สูง คาดว่าไม่ท่วมโรงพยาบาล แต่ไม่ประมาท เตรียมแผนรองรับแล้ว
  2019-09-12 20:03
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ทำหนังสือแจงชมรมเพื่อนโรคไต ระบุยกเลิกประกาศเก็บเงินค่ามัดจำเส้นเลือดฟอกไตแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.61 เผย รพ.จะไม่เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในปีนั้น แต่จะเก็บหากผู้ป่วยใช้สิทธิครบ 1 ครั้งในปีนั้นแล้ว, ผู้ป่วยที่โครงการไม่คุ้มครอง และผู้ป่วยที่ไม่เข้าโครงการ พร้อมระบุ รพ.จะอุทธรณ์ค่าใช้จ่ายที่เกิน 8,000 บาท จากกองทุนโรคไตด้วย
  2018-03-02 21:22
 • ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แจงเหตุผลเรียกเก็บมัดจำผู้ป่วยไตวาย ชี้ต้นทุนซ่อมเส้นเลือดฟอกไต 40,000-50,000 บาท แต่ สปสช.จ่ายชดเชยแค่ 8,000 บาท แถมยังมีผู้ป่วยนอกเขตมารับบริการอีกกว่า 1,800 ราย หากปล่อยให้เป็นแบบนี้โรงพยาบาลขาดทุนแน่ ย้ำเตรียมทบทวนเลิกเก็บเงินเฉพาะผู้ป่วยในเขตภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ แต่ผู้ป่วยจากนอกเขตยังต้องเรียกเก็บเหมือนเดิม พร้อมทั้งส่งข้อมูลต้นทุนให้ สปสช.พิจารณาปรับอัตราการจ่ายชดเชยเพิ่ม
  2018-02-25 09:11
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนา รพ.ขนาดใหญ่ในภูมิภาคให้มีศักยภาพทัดเทียมส่วนกลาง เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ที่มีศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 ศูนย์คือโรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด รวมทั้งเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสำเร็จแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก การผ่าตัดเปลี่ยนไต เตรียมพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนหัวใจและตับในอนาคตอันใกล้
  2016-01-07 19:03
 • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากา
  2013-12-13 11:28