ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ตรวจราชการ สธ. ยังรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ดูแลประชาชน และผู้ป่วยกรณีน้ำท่วมได้ เนื่องจากอยู่พื้นที่สูง คาดว่าไม่ท่วมโรงพยาบาล แต่ไม่ประมาท เตรียมแผนรองรับแล้ว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รายงานการดูแลประชาชนและผู้ป่วยกรณีน้ำท่วมให้ผู้บริหารรับทราบมาโดยตลอด ซึ่งผู้บริหารยินดีให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง โดยขณะนี้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในพื้นที่น้ำท่วมมีความพร้อมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้เตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับจัดบริการนอกสถานที่ในกรณีน้ำท่วมสถานพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางมารับบริการได้ รวมทั้งมีแผนดำเนินการ เส้นทาง และประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงในการย้ายผู้ป่วย

สำหรับสถานการณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ยังคงให้บริการได้ตามปกติ เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูง สถานการณ์น้ำคาดว่าจะใกล้เคียงปี 2545 ซึ่งก็ไม่ท่วมโรงพยาบาล แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาท ทางโรงพยาบาลจึงวางแผนการป้องกันไว้ก่อน โดยขนย้ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ไว้ที่สูง สำรองยา เตรียมพื้นที่ชั้น 2 ไว้หากต้องย้ายจุดให้บริการผู้ป่วย พร้อมทั้งเตรียมน้ำ อาหารเพิ่มไว้ 2 เท่า เตรียมพื้นที่จัดจุดบริการผู้ป่วยนอกเชิงรุกที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่สูงกรณีเส้นทางเข้าโรงพยาบาลน้ำท่วม รับตัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มานอนที่โรงพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีระบบเครือข่ายส่งต่อเป็นโซน อาทิ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ เตรียมรับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลเขมราช และโรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เตรียมเส้นทางรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีน้ำท่วมโรงพยาบาลอำนาจเจริญและยโสธร

ด้านนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ส่วนข่าวสังคมออนไลน์ที่ขอรับบริจาคโลหิตนั้น ขณะนี้โรงพยาบาลยังมีโลหิตประมาณ 800 ยูนิต เพียงพอหมุนเวียนให้บริการได้ แต่เนื่องจากไม่สามารถออกไปรับบริจาคนอกสถานที่ได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาล เพื่อสำรองไว้ให้ได้วันละ 900 – 1,000 ยูนิต