ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากาชาดอย่างใกล้ชิด

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขสามารถให้บริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ในปี 2557 นี้ตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้เป็นศูนย์รอรับการบริจาคอวัยวะให้ได้เป็น 38 แห่ง และในปี 2558 จะจัดเป็นโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาด้วย เนื่องจากเป็นการสร้างกุศลแห่งชีวิตและให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 13 ธ.ค. 56