• Saturday, October 12, 2019
  11:40
  รพ.ชลบุรี ทดลองเฟสแรกโครงการรับยาใกล้บ้านพร้อมเตรียมขยายเฟส 2 เพิ่มร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเป็น 22 ร้าน คาดหลัง ต.ค. มีผู้ป่วยสมัครใจไปรับยาที่ร้านยามากขึ้น ด้านเภสัชกรร้านยาปลื้มได้ช่วยงานระบบสุขภาพ ชี้เป็นบทบาทของวิชาชีพที่รอคอยมานาน
  2019-10-12, 11:40
 • Wednesday, April 03, 2019
  19:28
  โรงพยาบาลชลบุรีเยี่ยมยอด ประยุกต์เทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ กับการแพทย์ สร้างโมเดลจำลองเพื่อวางแผนก่อนผ่าตัด ช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลอื่นๆ ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ระบุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แต่ปัจจุบันยังไม่ยั่งยืนเพราะใช้งบกองทุนตัวเอง หากเอกชนสนับสนุน จะสามารถยกระดับการพิมพ์ชั้นสูงได้
  2019-04-03, 19:28
 • Saturday, November 17, 2018
  08:39
  เขตสุขภาพที่ 6 จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ “คลินิกหมอครอบครัว” ดูแล “อาชีวศาสตร์” กลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว ด้านคณะแพทย์ จุฬาฯ ปรับหลักสูตรการสอน เน้นเชี่ยวชาญรักษาระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในชุมชนมากขึ้น โดยใช้พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เป็นฐานการเรียนรู้ ขณะที่ WHO พร้อมสนับสนุน ปันองค์ความรู้จากไทยขยายไปทั่วโลก
  2018-11-17, 08:39
 • Monday, November 27, 2017
  19:27
  รพ.ชลบุรี ติดตั้งประตูตรวจโลหะ-วางระบบเซ็นเซอร์ ลดความรุนแรงในโรงพยาบาล แพทย์ถอดบทเรียน จำเป็นต้องมี รปภ. 24 ชั่วโมง ปรับวิธีการสื่อสาร เปิดคลินิกนอกเวลาลดความแออัดห้องฉุกเฉิน
  2017-11-27, 19:27
 • Tuesday, October 17, 2017
  15:22
  สธ.ทำ “คู่มือห้องฉุกเฉินคุณภาพ” คัดกรองผู้ป่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คาดแล้วเสร็จใน 3 เดือน เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับรักษารวดเร็ว ไม่เกิน 4 ชั่วโมง แยกผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เพิ่มมาตรการป้องกันการบุกรุกห้องฉุกเฉิน
  2017-10-17, 15:22
 • Thursday, September 14, 2017
  16:16
  รพ.ชลบุรีจัดระบบป้องกันความเสี่ยง 2P Safety เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล หรือ “คนไข้-หมอ ปลอดภัย ลดเหตุเจ็บ ตาย ระหว่างรักษา”
  2017-09-14, 16:16
 • Saturday, May 06, 2017
  00:23
  รพ.ชลบุรี สุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมประเมินแผลไฟไหม้แม่นยำ เปิดให้โหลดฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น “3D Burn Resuscitation” หลังพบแนวโน้มประเมินพื้นที่ผิวที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการรักษา เหตุเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นวิธีที่ใช้มาตั้งแต่ 70 ปีที่แล้ว
  2017-05-06, 00:23
 • Sunday, April 30, 2017
  17:48
  โรงพยาบาลชลบุรี รักษาผู้ป่วยวันละร่วม 4,000 ราย คาดปี 2561 มีคนไข้ทะลุ 1 ล้านคน “หมอธนะสิทธิ์” ผนึกเอกชนพัฒนาแอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์แก้ปัญหา นำร่อง 2 แผนก “อายุรกรรม-ศัลยกรรม” ได้ผลดี
  2017-04-30, 17:48
 • Saturday, November 28, 2015
  15:16
  รพ.ชลบุรี รพ.รัฐและ ร.ร.แพทย์แห่งแรกของไทยได้รับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ระบุมาตรฐาน JCI นั้น มีหัวใจหลักคือความปลอดภัยกับคนไข้และคนให้บริการ เผยที่ผ่านมาในประเทศไทยมีเฉพาะ รพ.เอกชนเท่านั้นที่ได้รับมาตรฐานนี้
  2015-11-28, 15:16
 • Sunday, August 02, 2015
  13:06
  “หมออัษฎา” เผย รพ.ชลบุรี ต้นแบบ รพ.คุณธรรม ผลักดันสำเร็จเป็นรูปธรรม หลังใช้เวลา 2 ปี สร้างอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีน้ำใจ” ช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดการร้องเรียน ประหยัดงบลงได้ แถมมีกระแสตอบรับจาก รพ.และหน่วยงานนอก สธ. ขยายองค์กรคุณธรรมเพิ่ม พร้อมระบุการทำความดีและมีน้ำใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในคนไทย ไม่ใช่เรื่องยาก
  2015-08-02, 13:06
 • Thursday, July 23, 2015
  10:36
  “นพ.อัษฎา ผอ.รพ.ชลบุรี” ชี้ “บัตรทอง” ทำผู้ป่วยล้น รพ. เหตุเข้าถึงการรักษาได้ง่าย รพ.ชลบุรีมีผู้ป่วยนอกเพิ่มเท่าตัว 1,500 เป็น 3,000 ราย/วัน แถมบุคลากรระบบไม่เพียงพอ เฉพาะพยาบาลขาดแคลนเกือบครึ่ง ทำภาระงานหนัก กระทบบริการ เผยที่ผ่านมาแก้ปัญหาทั้งจัดระบบคิว, เปิด OPD นอก รพ. แถมส่งผู้ป่วยกลับ รพช. แต่ผู้ป่วยไม่ลด ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มจาก AEC แนะทางออกต้องทบทวนระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศ ใช้ข้อมูลวิเคราะห์สู่การปรับปรุงเพื่อระบบเดินหน้าได้ พร้อมยันไม่มีแนวคิดล้มบัตรทอง
  2015-07-23, 10:36
 • Thursday, January 15, 2015
  15:09
  กระทรวงสาธารณสุข ชูโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม เร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังเกิดผล 4 ด้าน คือ ความรัก ความสามัคคี ลดการสูญเสียทรัพยากร พัฒนาคุณภาพการบริการ และเสียงคำชม หวังเป็นบรรทัดฐานสังคม ในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
  2015-01-15, 15:09
 • Saturday, June 28, 2014
  10:49
  สธ.พร้อมเร่งเดินหน้านโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน  มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการ 3 เรื่องคือ “ได้พบหมอ รอไม่นาน และระบบยาเดียวกัน” เน้นเป้าหมายที่คุณภาพ ความปลอดภัยในการบริการดูแลผู้ป่วย ส่วนที่โรงพยาบาลชลบุรี ก้าวหน้าไกล จะขอรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เจซีไอ ของสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2558 หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน เอชเอ ของไทยแล้ว เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข 
  2014-06-28, 10:49
 • Friday, December 13, 2013
  11:28
  แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากา
  2013-12-13, 11:28

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน