โรงพยาบาลพุทธชินราช

 • เภสัชกรร้านยาเครือข่าย รพ.พุทธชินราช ระบุ โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน รุกพัฒนาบทบาทเภสัชกรชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมร้านยาในระบบสุขภาพ เผยมีผู้ป่วยรับยาที่ร้าน 5 ราย ต่างพอใจ สะดวก ไม่ต้องรอคิวที่ห้องยา รพ. แนะควบรวมฐานข้อมูล รพ.และ สปสช. ลดภาระร้านยาทำเอกสาร พร้อมเสนอขยายโครงการรวมถึงผู้ป่วยสิทธิอื่น เหตุมีผู้ป่วยไม่ใช่สิทธิบัตรทอง อยากรับยาที่ร้านยา
  2019-12-13 23:21
 • ร้านยาเทคแคร์ เครือข่ายหน่วยบริการร่วม รพ.พุทธชินราช ชี้ “โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน” ไม่ยุ่งยาก ไม่เพิ่มภาระ ช่วยดึงร้านยามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ แถมหนุนบทบาท “เภสัชชุมชน” ลดความแออัดใน รพ. ด้านผู้ป่วยชื่นชมเป็นทางเลือกที่ดี ไม่ต้องรอคิวรับยานาน มีเวลาปรึกษาเภสัชกรมากขึ้น
  2019-12-06 13:26
 • รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ศึกษาวิจัยการดูแลผู้ป่วยหนักมีไข้สูง ใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาผสมน้ำย่านางสกัดเย็นเช็ดตัวลดไข้ได้ผลดี ช่วยลดระยะเวลาของการเกิดไข้ซ้ำนานกว่าน้ำธรรมดา
  2018-08-26 19:37
 • เจ๋งสุดๆ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ค้นใจบุคลากร พบต้นเหตุของทุกข์คือหนี้สิน ผุดโครงการปลดหนี้ เริ่มต้นจากวางแผนทางการเงิน ส่งโค้ชประกบคัดกรองผู้มีวินัยเข้าสู่ขั้นตอน “รับซื้อหนี้” ลุยล้างหนี้ในระบบ-นอกระบบ-บัตรเครดิต สร้างกลไกการต่อรอง ดึงสถาบันทางการเงินเข้ามาช่วย เพียง 18 เดือน ปลดทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ไปแล้ว 13 ชีวิต มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท
  2018-08-14 16:25
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชม 3 ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 2 สามรถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นต้นแบบการดำเนินงานในหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2017-12-11 09:53
 • สปสช.-ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข จัดประชุมคัดเลือก “หน่วยงานต้นแบบแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนบริการทางการแพทย์ระดับประเทศ ปี 2560” สู่การจัดระบบไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาความขัดแย้ง ลดการฟ้องร้องในระบบสาธารณสุข “รพ.ระยอง” คว้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “รพ.พระพุทธชินราช” คว้าอันดับ 2 ส่วน รพ.หาดใหญ่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 3
  2017-09-01 10:37
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนุนตรวจยีนแพ้ยาในผู้ป่วยก่อนได้รับยาให้ รพ.พุทธชินราช และ รพ.นพรัตนราชธานี ที่ ได้ป้องกันผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง หลังผลสำรวจพบไทยปัญหาผื่นแพ้รุนแรงจากการแพ้ยาชนิดที่มีการหลุดลอกของผิวหนังสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ ผลการตรวจช่วยลดอัตราการเกิดผื่นแพ้ยาลดลงทั้ง 3 โรงพยาบาล เตรียมขยายไปยัง สถาบันบำราศนราดูร รพ.ลำพูน รพ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพิ่มความปลอดภัยในการให้ยาของคนไทยอีกด้วย
  2016-07-17 12:00
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการเชิงรุก ช่วยคนพิการ เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี 1,500 คน พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ 1,000 คน นำร่องในเขตสุขภาพที่ 2 มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ช่วยให้คนพิการใน 5 จังหวัดเข้าถึงบริการสะดวก เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
  2016-02-11 13:40
 • ผอ.รพ.พุทธชินราช แจงผู้ป่วยแออัดใน รพ.ยังแก้ไม่สำเร็จ แม้จะเพิ่มเวลาให้บริการ ชี้มีหลายสาเหตุ ทั้งการเป็น รพ.รับคนไข้ที่ถูกส่งต่อจากที่อื่น จากเดิมให้บริการ 2.5 ล้านคน เพิ่มเป็น 5 ล้านคน ขณะที่พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอ คาดตึกใหม่ที่กำลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จ พ.ย.นี้ จะมีห้องฉุกเฉิน และห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกเพิ่มอีก 20 ห้อง พร้อมวางแผนขยายหน่วยปฐมภูมิออกนอก รพ.อีก 2 แห่ง แต่ยังไม่มั่นใจจะทำได้หรือไม่ เหตุข้อจำกัดต้นทุน และบุคลากรไม่พอ พ้อมีพยาบาลแค่ 60%
  2015-07-25 13:57
 • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากา
  2013-12-13 11:28
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เผยขณะนี้ไทยมีคนพิการทั่วประเทศเกือบ 2 ล้านคน ชี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสาเหตุความพิการ กว่าร้อยละ 80 จากโรคเรื้อรัง 3 โรคที่คนไทยป่วยมาก อุบัติเหตุจราจรและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ จะเป็นปัญหาใหญ่ของไทยในอนาคต เร่งวางมาตรการรับ มือทั้งการป้องกัน การพัฒนาระบบบริการคนพิการที่บ้าน ในชุมชน ผลิตและพัฒนาเครื่องช่วยความพิการทดแทนอวัยวะที่ขาดหายไป เพิ่มเครือข่ายบริการแขนขาเทียมในภูมิภาค 113 แห่ง
  2013-07-14 17:10