ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการเชิงรุก ช่วยคนพิการ เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี 1,500 คน พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ 1,000 คน นำร่องในเขตสุขภาพที่ 2 มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ช่วยให้คนพิการใน 5 จังหวัดเข้าถึงบริการสะดวก เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ จ.พิษณุโลก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบรถสำหรับทำแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้บริการผู้พิการ 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการได้รับการขึ้นทะเบียน 1.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ประมาณ 46,000 ราย เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ขาขาด) กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการบริการให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ให้ได้รับบริการครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2559 ด้วยบริการเชิงรุก ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยให้ผู้พิการได้รับบริการครอบคลุม โดยมีกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพ ผลการการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการร้อยละ88.94 ในปี 2557 และร้อยละ 95.77 ในปี 2558 

สำหรับปี 2559 ได้มอบให้กรมการแพทย์  จัดทำโครงการมอบแขนขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่าและรายใหม่ เข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี 1,500 ราย พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ 1,000 คน ซึ่งนำร่องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ โดยมอบรถทำแขน-ขาเทียมจำนวน 1 คัน ภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำแขน-ขาเทียม เช่น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตู้อบความร้อน เครื่องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่น เป็นต้น พร้อมอุปกรณ์มูลค่าคันละ 12.5 ล้านบาท

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวม 50 ครั้ง ใน  41 จังหวัด  ผลิตขาเทียมจำนวน 3,677 ขา ซ่อมอุปกรณ์ช่วยความพิการจำนวน 2,407 ชิ้น มอบรถนั่งผู้พิการ ไม้เท้า และไม้ค้ำยัน 14,423 ชิ้น  ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ มีหน่วยงานกายอุปกรณ์ให้บริการผู้พิการครอบคลุมกว่า 200 แห่ง และในปีงบประมาณ 2559 นี้ กรมการแพทย์ได้สนับสนุนรถผลิตกายอุปกรณ์เคลื่อนที่มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 1 คัน และอีก 1 คันให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค