ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตโวย โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี เรียกเก็บเงินมัดจำค่าทำเส้นฟอกเลือด 30,000 บาท ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้รับบริการ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยทั้งเขต อัดไม่เป็นธรรม กีดกันการเข้าถึงบริการ พร้อมยื่นข้อเรียกร้องห้ามเก็บเงินร่วมจ่าย-เงินมัดจำทุกกรณี

นายธนพลธ์ ดอกแก้ว

นายธนพลธ์ ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ป่วยไตวายที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดว่า โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ได้ทำการเรียกเก็บเงินค่ามัดจำจากการทำเส้นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ถ้าไม่มีเงินมัดจำก็จะไม่ได้รับบริการ

นายธนพลธ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลดังกล่าวได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ว่า 1.ในวันนัดทำการผ่าตัด โรงพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิซ้ำ หากผู้ป่วยได้ทำการส่งเบิกจากโรงพยาบาลอื่นแล้วจะถือว่าใช้สิทธิเบิกครบ 1 ครั้งต่อ 1 ปี ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และ 2.ในวันนัด ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินมัดจำตามที่ระบุ ซึ่งในข้อนี้เองที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยอย่างหนัก ถือว่าไม่มีความเป็นธรรมและกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ ขนาดโรงพยาบาลเอกชนจะทำการรักษายังไม่มีการเรียกเก็บเงินมัดจำเลย แต่นี่เป็นโรงพยาบาลของรัฐแท้ๆ กลับให้จ่ายมัดจำได้อย่างไร

นายธนพลธ์ กล่าวว่า เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตได้ทำการร้องเรียนไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะผู้ซื้อบริการแทนประชาชน รวมทั้งได้เข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 เพื่อพูดคุยพร้อมทั้งได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ คือ 1.ให้ยกเลิกประกาศของโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน 2.ห้ามเก็บร่วมจ่ายโดยเด็ดขาด 3.ห้ามเก็บมัดจำทุกกรณี โดยเบื้องต้นทางผู้บริหารของโรงพยาบาลกล่าวว่าจะกลับไปทบทวนคำสั่ง โดยคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561 นี้ ซึ่งทางชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยจะได้ติดตามความคืบหน้าต่อไป

“มันเกิดอะไรขึ้นกับระบบหลักประกันสุขภาพและเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาล อยู่ๆ ออกประกาศภายในโรงพยาบาล แล้วมาเรียกเก็บมัดจำกับคนไข้นี่ทำให้เราตกใจมากเลย ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จะเยอะมาก เพราะผู้ป่วยในพื้นที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ที่ทำเส้นฟอกเลือดจะต้องส่งมาทำที่โรงพยาบาลนี้หมด และเดือดร้อนกันทั้ง 3 กองทุน ไม่ใช่แค่บัตรทอง ประกันสังคมก็ต้องจ่ายเหมือนกัน” นายธนพลธ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.แจงเหตุเก็บมัดจำผู้ป่วยไต ต้นทุนซ่อมเส้นฟอกเลือดสูง แต่ได้จ่ายชดเชยแค่ 8 พัน

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ยกเลิกประกาศเก็บค่ามัดจำทำเส้นเลือดฟอกไตแล้ว