สิทธิ ขรก.เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกด้วยบัตร ปชช. เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้ พร้อมรายชื่อ รพ.ที่เข้าร่วม

Fri, 2018-04-20 13:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางจัดทำวิดิโอแนะนำการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

พร้อมรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง (รังสีรักษา) ดูได้ ที่นี่ หรือดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

Add new comment