ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดลุ้นอีก 1 เดือน ข้อเสนอแยกกลุ่มงานจิตเวชฯ ให้มีโครงสร้างชัดเจนในระดับ รพช.จะเริ่มมีการพิจารณาใน อ.ก.พ.สป. เผยผู้ใหญ่ในกระทรวงยินดีสนับสนุนเพียงแต่ขอเวลาอีกนิด ส่วนกองการพยาบาลก็ไม่ได้คัดค้านเพียงแต่มีข้อกังวลว่าจะหากำลังคนจากไหน

นางผ่องพรรณ ธีระวัฒนศักดิ์ ประธานชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าของข้อเสนอโครงสร้างกรอบอัตรากำลังและความก้าวหน้างานจิตเวชและยาเสพติดว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ถูกระงับเสียทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่ายินดีสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว เพียงแต่ในช่วงนี้ สธ.อยู่ระหว่างการจัดระบบเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ อยู่ ดังนั้นจึงขอเวลา 2 เดือนแล้วจะนำข้อเสนอของพยาบาลจิตเวชฯ เข้าสู่การพิจารณา ซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้ว 1 เดือน ก็รอดูว่าในเดือนต่อไป หรือเดือน ก.ค.นี้ จะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาหรือไม่

“เราก็มองว่าสู้กันมาขนาดนี้แล้วก็ยังรอได้อยู่ ตอนนี้ข้อเสนอของเรายังไม่ได้นำเข้าสู่ อ.ก.พ.สักคณะ ตามขั้นตอนแล้วก็ต้องนำเข้า อ.ก.พ.สป.เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อน หาก อ.ก.พ.สป.เห็นชอบ ถึงจะนำเสนอเข้า อ.ก.พ.สธ. ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มารับฟังด้วย” นางผ่องพรรณ กล่าว

สำหรับข้อเสนอหลักของกลุ่มพยาบาลจิตเวชฯ คือการมีกลุ่มงานพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ออกมาให้ชัดเจน มีอิสระในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้ตามวิชาชีพที่ถนัด

“ผลดีที่จะเกิดขึ้นเมื่อพยาบาลจิตเวชไม่ได้แฝงหรือเป็นภารกิจรองของกลุ่มงานอื่นๆ เรามองว่าถ้ามีโครงสร้างที่ชัดเจนให้และบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ภายใต้ประสบการณ์ที่เราทำงานมาเกือบ 20 ปี มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ได้มากกว่าปัจจุบัน เพราะปัญหาสุขภาพจิตเวชและยาเสพติดก็เยอะขึ้น แล้ว รพช.เปรียบเหมือนด่านหน้า ไม่ว่าจะงานส่งเสริมป้องกัน คัดกรองต่างๆ รวมทั้งการรักษาฟื้นฟูเมื่อส่งตัวกลับสู่ชุมชน น้องๆ พยาบาลใน รพช.นี่แหละที่ต้องเป็นกลไกในการดูแล ดังนั้นถ้ามีโครงสร้าง มีอัตรากำลังและอิสระ มีการสนับสนุนตามที่เราเสนอไปน่าจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็รับฟังและยินดีด้วยซ้ำว่าข้อเสนอที่เราทำขึ้นไป เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ป่วย เพียงแต่อาจยังไม่ได้รับการตอบสนองทันทีทันใดเนื่องจากภาพใหญ่ของกระทรวงก็ยังมีปัญหาเรื่องอัตรากำลังให้ต้องแก้ไข” นางผ่องพรรณ กล่าว

ในส่วนของกองการพยาบาลนั้น นางผ่องพรรณ กล่าวว่า ท่าทีของกองการพยาบาลก็ไม่ได้คัดค้านในเรื่องดังกล่าว เพียงแต่มีข้อห่วงใยในประเด็นที่ว่าถ้าพยาบาลในระดับ รพช.ขอเป็นอิสระ คำถามคือตอนนี้กำลังคนมีไม่พอ แล้วเสนอทางออกในเรื่องนี้ควรอย่างไร

“ทางกองการพยาบาลมีข้อกังขาตรงนี้นิดเดียวแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะ เขาก็สนับสนุนและอยากช่วย เพียงแต่อัตรากำลังสายงานพยาบาลก็รู้กันอยู่ว่าหายาก ในภาพรวมของประเทศก็ยังขาดแคลนอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ ก.พ. ว่าจะเปิดหรือไม่ จะให้ใช้อัตรากำลังได้แค่ไหนอย่างไร เรื่องนี้ต้องอยู่ในระดับ อ.ก.พ.สธ.ว่าจะพิจารณาอย่างไร และเราก็ไม่ได้เร่งเร้าว่าต้องจัดกำลังคนเต็มที่ภายใน 1-2 ปี เราจัดทำแผนระยะยาว 5 ปีเข้าไปว่า รพช.แต่ละ size ควรมีในปีไหนๆ ประเด็นนี้เรามีข้อมูลพร้อมมาก” นางผ่องพรรณ กล่าว