ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เวทีเศรษฐกิจโลกเผย งานในอนาคต เด็ก 65% ทำงานอาชีพใหม่ สสส. จับมือ a day จัดปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดประสบการณ์วิชาชีพ” คัด Gen Z เจาะเทรนด์อาชีพโลกออนไลน์ ผ่านสนามจริง 12 บริษัทชั้นนำ เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับนิตยสาร a day (อะเดย์) จัดโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดประสบการณ์วิชาชีพ (Passion to Career)” กิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมอุดมศึกษา ให้นักศึกษาทดลองฝึกงานจริง เปิดประสบการณ์ใหม่ และได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาปิดเทอม 32 คน ใน 12 บริษัทชั้นนำ

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือจาก สสส. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคอุดมศึกษาให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงานกลายเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ปี 2018 ได้วิเคราะห์ถึงโลกของงานในอนาคตว่า เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 65% มีแนวโน้มทำงานประเภทงานใหม่ที่ยังไม่เคยมีอยู่จริง จึงต้องเตรียมคนให้มี 7 ทักษะการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กเอาตัวรอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แก่

1.การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

2.การทำงานเป็นทีม

3.ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4.การริเริ่มเป็นผู้ประกอบการ

5.สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

6.การเข้าถึงข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล

และ 7.ความอยากรู้และจินตนาการ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดประสบการณ์วิชาชีพ (Passion to Career)” เพื่อเปิดประตูสู่โลกกว้างของการเรียนรู้และการทำงานให้กับเยาวชนไทย

นายศิวะภาค เจียรวนาลี

นายศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day กล่าวว่า a day ร่วมกับ สสส. เปิดประสบการณ์วิชาชีพ (Passion to Career)” เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง โดยมีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 - 4 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 130 คน และทำการคัดเลือก 32 คน เข้าฝึกงานใน 12 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ ค่ายเพลง BEC-TERO MUSIC, บริษัท นางแมวป่า จำกัด, ร้านหนังสือออนไลน์ Readery, ร้านกาแฟ A Cup of Joe, นิตยสาร a day Bulletin, บริษัท GETLINKS, บริษัท BUILK ONE Group, อุทยานการเรียนรู้ TK Park, Glazziq, เพจ The Momentum, CJ WORX และนิตยสาร a day โดยนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานเต็มรูปแบบในแต่ละวิชาชีพเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

“เด็กนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานเต็มรูปแบบกับมืออาชีพในแต่ละวิชาชีพตามบริษัทชั้นนำที่กำลังเป็นที่นิยม อาทิ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ช่างภาพนิ่งและวิดีโอ นักออกแบบกราฟิก คลีเอทีฟแผนก TV และดิจิทัล นักเขียนบทความออนไลน์ วิศวกรซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์ หลังจากฝึกงานจบ สสส. และ นิตยสาร a day มีกิจกรรม Level Up, Up Skill ให้นักศึกษามาอัพสกิลเพิ่มเติม เพื่อพร้อมสำหรับโลกของการทำงานจริงก่อนเปิดเทอมใหม่ในกิจกรรมเวิร์กช็อป “ทำเรซูเม่ยังไงให้ดูโปร” กิจกรรมฟอรั่ม ทอล์ก “ใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยังไงให้ปัง” กิจกรรม “คอนเทนต์แบบไหนที่ใช่ในโลกออนไลน์” นายศิวะภาค กล่าว