ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.ชู 2 คู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย-ระดมสมองส่วนรวม-ปรับปรุงจากเจ้าของอาชีพ ช่วยคนไทยมีทางเลือกปรับตัวชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่าย THAI SAFE NETWORK บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด Thailand Development Research Institute (TDRI) บริษัท สคูลดิโอ จำกัด และ Eureka Global จัดทำคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ชุด “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” และชุด “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” โดยนำศาสตร์ของการคิดเชิงออกเเบบ เเละการคิดเชิงระบบมาร่วมสร้างต้นเเบบบนพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยา พร้อมคณะที่ปรึกษารวบรวมองค์ความรู้ กลั่นกรอง เเล้วนำข้อมูลมาสื่อสารโดยเน้นการใช้ชีวิตจริง

“คู่มือฯ เป็นตัวช่วยหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซับซ้อนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนในแบบ "new normal" ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างเข้าใจง่าย ชุด “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” นำเสนอแนวทางป้องกันตนเองให้ห่างจากโรค วิธีการดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการของคนที่เสี่ยงเป็นมนุษย์โควิด ชุด “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” นำเสนอวิธีการป้องกันตนเองลดความเสี่ยงการติดเชื้อในแบบที่เรียกว่า เปิดเมืองให้ปลอดโรค ด้วย 12 ตัวอย่าง ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ กิจกรรมสันทนาการ ร้านตัดผม ร้านบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง สนามกอล์ฟ สนามกีฬา การเดินทาง ทั้งรถโดยสารสาธารณะ เรือ เครื่องบิน มอเตอร์ไซต์รับจ้าง และรถไฟฟ้า จึงหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือทั้ง 2 ฉบับจะเป็นแนวทางดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

นางสาวเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด กล่าวว่า โดยการออกแบบคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง ชุด “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” และ ชุด “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ”มีกระบวนการคิด 3 ขั้นตอน คือ 1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยทำการสำรวจผ่านทางออนไลน์ และลงพื้นที่สัมภาษณ์ 2. ระดมไอเดียความคิดจากส่วนรวม ผ่านรายการสดทางช่อง youtube และ 3. ถอดองค์ความรู้จากการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายมาปรับใช้ในการออกแบบ นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก มีภาพประกอบทุกขั้นตอนทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ได้ที่นี่ และสามารถติดตาม “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก thaidotcare