ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศาลปกครองนัดพิจารณาคดีสหภาพพยาบาลฟ้องสภาการพยาบาล คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 5 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศาลปกครองแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 1198/2559 ระหว่าง นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ ที่ 1 พวกรวม 3 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ขอให้พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดี)

ทั้งนี้ นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ฟ้องว่า คณะกรรมการสภาการพยาบาลละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญทั่วประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสมาชิก และขอให้กำหนดวิธีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนของสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการพยาบาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

โดยศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.