ชมรม ผอ.รพ.สต.ขอรัฐบาลประกาศนโยบายปฏิรูป รพ.สต.เป็นวาระแห่งชาติ

ชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ ปัญหาในกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริหารบุคคลในระดับปฐมภูมิ รพ.สต. จะไม่มีวันจบสิ้น และประชาชนจะเสียประโยชน์จากระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานของรัฐ ถ้ารัฐบาลยังไม่คิดประกาศนโยบายปฏิรูป รพ.สต.ให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาของรัฐบาล คสช. มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 ท่าน และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ท่าน แต่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข กลับไม่มีการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการให้แก่ รพ.สต.ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ให้เป็นไปตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากร รพ.สต. ตามขนาดเล็ก (S) กลาง (M) ใหญ่ (L) ที่ได้ผ่านการพูดคุยหารือจำนวนบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับภาระงาน ระหว่างกลุ่มผู้แทนชมรม สมาคม องค์กรวิชาชีพต่างๆ ร่วมกันแล้ว จนออกเป็นมติอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงสาธารณสุข (อ.ก.พ.กระทรวง) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทำให้ รพ.สต.กว่า 9,000 แห่ง มีบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพบริการประชาชน และพัฒนาไม่ถึงมาตรฐานติดดาว

ปัจจุบัน รพ.สต.ทั่วประเทศ มีบุคลากรปฏิบัติงานจริงเพียงแห่งละ 3-4 คน และบางแห่งมีเพียง 2 คน ในขณะที่กรอบอัตรากำลังที่ควรจะเป็น จำนวนบุคลากรวิชาชีพต่างๆ อยู่ที่ 7, 11, 12 คน ตามขนาดเล็ก (S) กลาง (M) ใหญ่ (L) เวลาล่วงเลยผ่านมา 2 ปี ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ยังไม่เคยเห็นเอกสาร หรือรับทราบการสื่อสารจากผู้บริหาร สธ. ว่าได้มีการขออนุมัติอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่ รพ.สต. ไปที่ ก.พ. และ คปร. เพื่อนำเข้า ครม. พิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด ได้ยินแต่เพียงว่าอัตรากำลังเกินกรอบแล้ว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การที่กระทรวงสาธารณสุข บอกว่าอัตรากำลังวิชาชีพเกินกรอบ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีอัตรากำลังบางส่วนที่ถูกสั่งใช้ เรียกตัว ยืมตัวให้ไปปฏิบัติงานอยู่ใน สสอ. สสจ. เขต ศูนย์วิชาการ รวมทั้งในทุกกรม กองของกระทรวง การจะพิจารณาว่า รพ.สต.มีบุคลากรเพียงพอตามโครงสร้างอัตรากำลังหรือไม่ ต้องพิจารณาที่ฐาน รพ.สต.ตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ไปดูในภาพประเทศ ซึ่งไม่รู้ว่าไปกระจุกอยู่ที่ใด และจะกระจายให้ รพ.สต.เมื่อใด อย่างไร

อีกทั้งนโยบายบางอย่างของกระทรวงสาธารณสุข ก็สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ที่บอกว่าจะมีแพทย์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต. แต่ข้อเท็จจริงคือใน รพ.สต.ส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีแพทย์ลงไปให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน คงมีเพียงส่วนน้อยที่มีแพทย์ไปให้บริการประชาชนร่วมกับ รพ.สต. วิชาชีพหลายวิชาชีพยังไม่มีใน รพ.สต. เช่นเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย อีกทั้งตำแหน่ง Back office ก็ไม่มีสนับสนุน รพ.สต. เช่นกัน เช่นตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ที่จะช่วยงานธุรการและการสารบรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่จะช่วยงานด้านการเงิน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของหน่วยงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ทิศทางการดูแลสุขภาพ และมาตรฐานบริการประชาชนทางสุขภาพของไทย ควรจะมีวิชาชีพเหล่านี้อยู่ประจำให้บริการประชาชนในพื้นที่ มาตั้งนานแล้ว แต่ ณ วันนี้ กลับพบข้อเท็จจริงว่า บัณฑิตนักเรียนทุนวิชาชีพเหล่านี้ ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุข ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ถูกจ้างเป็นลูกจ้างของรัฐ อยู่ในโรงพยาบาล ไม่มีจ้างใน รพ.สต. เพราะ รพ.สต.ไม่มีงบประมาณอุดหนุนสำหรับจ้าง เมื่อนักเรียนทุนเหล่านี้ เห็นว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนาน กระทรวงสาธารณสุข ก็ไม่มีวี่แววจะให้บรรจุเป็นข้าราชการสักที จึงรวมตัวออกมาเรียกร้องขอบรรจุเป็นข้าราชการ ตามสิทธิที่พึงได้รับจากรัฐบาล ในฐานะนักเรียนทุน

"ปัญหาในกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริหารบุคคลในระดับปฐมภูมิ รพ.สต. จะไม่มีวันจบสิ้น และประชาชนจะเสียประโยชน์จากระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานของรัฐ ถ้ารัฐบาลยังไม่คิดประกาศนโยบายปฏิรูป รพ.สต.ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะกระบวนการกลไกลการพัฒนาประเทศ ถูกล็อคไว้ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ไม่ระบุกำหนดให้ความสำคัญกับ รพ.สต. และวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ไว้เป็นแผนแม่บทชาติ" นายสมศักดิ์ กล่าว

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
22 ชั่วโมง 14 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

จุดยืนประชาชน
22 ชั่วโมง 14 นาที ago
กลับด้านบน