จี้ ครม.ถอนร่าง กม.ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ ชี้เป็นยาพิษทำลายหลักประกันสุขภาพของประชาชน

Wed, 2018-11-14 10:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จี้ ครม.ถอนร่าง กม.ซุปเปอร์บอร์ด เผยอยู่ในชั้นกฤษฎีกาพิจารณาก่อนส่ง สนช. ระบุเป็น กม.รวบอำนาจ ลิดรอนการบริหารบอร์ด สปสช. และบอร์ดในระบบสุขภาพทั้งหมด ทั้งตัดการมีส่วนร่วม มีสัดส่วนประชาชนร่วมเป็นกรรมการแค่ 3 จาก 45 คน เป็นยาพิษทำลายระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน เชื่อหากร่าง กม.ผ่าน ร่วมจ่าย ณ จุดบริการเกิดแน่ ส่งผลผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา เป็นการฆาตกรรมทางอ้อม ย้ำประชาชนต้องร่วมจับตา คัดค้าน พร้อมถามพรรคการเมือง หากหนุนตั้งซุปเปอร์บอร์ดฯ อย่าเลือกบริหารประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “จี้ ครม.ถอนกฎหมายซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ” หรือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายโดยกฤษฎีกา ภายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ =กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแถลงก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และก่อนหน้านี้เราเคยพูดก่อนร่างกฎหมายจะเข้า ครม.แล้วว่า เป็นกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็น และให้อำนาจต่อคณะกรรมการนโยบายสุขภาพฯ มากเกินกว่าเหตุ ในการชี้นำระบบสุขภาพของประเทศ จนเรียกว่าเป็น “ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ” ทั้งยังลิดรอนการบริหารของบอร์ด สปสช.และบอร์ดอื่นในระบบสุขภาพ เนื่องจากกำหนดชัดเจนว่า หากคณะกรรมการฯ มีมติเรื่องใดออกมา ถ้าไปขัดแย้งกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ ให้ยึดมติของคณะกรรมการชุดนี้

ทั้งนี้การที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแสดงความกังวลและออกมาคัดค้านต่อเนื่อง เพราะหากดูโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพฯ จำนวน 45 คน กว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นข้าราชการที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่มาจากภาคเอกชน ทั้งหอการค้า นักธุรกิจ แต่กรรมการที่มาจากประชาชนมีน้อยมาก ด้วยสัดส่วนที่ไม่เป็นธรรมนี้ทำให้มองเห็นถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงความยากที่จะมีสิ่งดีๆ เพื่อประชาชนออกจากกรรมการชุดนี้

เนื่องด้วยที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะถูกมองเป็นภาระจากผู้มีอำนาจที่เข้ามาบริหารประเทศ ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แต่เมื่อมีการคัดค้านโดยกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพร่วมกันส่งเสียงว่า “หากแก้แล้วแย่ อย่าแก้ดีกว่า” ส่งผลให้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ต้องถูกดองไว้และทำให้ตาย แต่เมื่อแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ไม่ได้ จึงมีร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... ขึ้นมา ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบและบังคับใช้ ก็จะกลายเป็นยาพิษทำลายระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน อาจนำไปสู่การแก้ไขให้ประชาชนร่วมจ่าย ณ จุดบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ อาจทำให้ประชาชนต้องตายมากขึ้น กระทบต่อหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชน จึงต้องร่วมกันส่งเสียงไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึง สนช.ที่พิจารณาร่างกฎหมายนี้

“ประชาชนต้องร่วมจับตาการพิจารณาร่างกฎหมายซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพนี้ และหากมีการเลือกตั้ง เราอาจต้องถามพรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศว่า จะทำย่างไร จะยอมปล่อยให้มีคณะกรรมการชุดมหาอำนาจที่สามารถเข้าจัดการได้ทุกระบบสุขภาพหรือไม่ และหากพรรคใดสนับสนุนก็ขอให้ประชาชนอย่าเลือกเข้ามาเด็ดขาด” นายนิมิตร์ กล่าว

นส.จุฑา สังขชาติ เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ กล่าวว่า ขอย้ำในส่วนของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ มีการกำหนดกรรมการสัดส่วนประชาชนเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 45 คน หรือมีจำนวนไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำ ถือว่าน้อยมาก แต่กลับมีตัวแทนภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าร่วมแทน ดูแล้วน่าเป็นห่วงว่าคนเหล่านี้จะมาพิทักษ์ประโยชน์ส่วนรวมหรือของกลุ่มเอกชนกันแน่ อย่างไรก็ตามมองว่าคณะกรรมการแบบนี้ไม่น่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และจะนำไปสู่การทำลายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในที่สุด ในร่างกฎหมายซุปเบอร์ดบอร์ดด้านสุขภาพนี้ เราส่งเสียงมาตลอด แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะบอกว่าการออกกฎหมายนี้ได้มีการรับฟังความเห็น แต่กลับไม่เคยฟังเสียงประชาชนเลย

นางมีนา ดวงราษี กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคอีสาน กล่าวว่า หากร่างกฎหมายนี้ผ่าน เรื่องร่วมจ่าย ณ จุดบริการมีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดขึ้น เพราะดูจากสัดส่วนกรรมการแล้วรู้สึกหนักใจ ห่วงว่าประชาชนกำลังถูกละเมิดและถูกคุกคามด้านสุขภาพ และชุปเปอร์บอร์ดสุขภาพนี้คงไม่ได้มองแค่ร่วมจ่าย ทั้งนี้หลักการบริหารประเทศต้องยึดหลักประชาธิปไตยและการถ่วงดุล ซึ่งการมีซุปเปอร์บอร์ดนี้น่าจะเป็นการดึงระบบสุขภาพของไทยลงสู่เหว

“เมื่อมองย้อนระบบสุขภาพมีกลุ่มที่ถูกยึดอำนาจในปี 2545 และยังคงหวงอำนาจ ทั้งที่เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีกฎหมายรองรับให้ประชาชนร่วมเป็นกลไกบริหารจัดการแบบไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นผู้สูญเสียอำนาจจึงพยายามดึงอำนาจนี้กลับคืนโดยผลักดันกฎหมายซุปเปอร์บอร์ดด้านสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นประชาชนจึงต้องร่วมเกาะติดสถานการณ์นี้ร่วมกัน”

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กล่าวว่า หากมีซุปเปอร์บอร์ดด้านสุขภาพเกิดขึ้น ทั้งผู้ป่วยเอชไอวี มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง จิตเวช หัวใจ และความดัน เบาหวาน คงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการร่วมจ่าย ณ จุดบริการที่ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน เพราะด้วยวิธีคิดของกรรมการที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนั้นมีปัญหา มองว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นประชาชนต้องรับผิดชอบด้วยการร่วมจ่ายด้วย ดังนั้นหากร่างกฎหมายนี้เข้าสู่ สนช.จริง เครือข่ายผู้ป่วยจะร่วมกันส่งเสียงคัดค้าน เพราะการร่วมจ่าย ณ จุดบริการ แม้ว่าผู้ป่วยที่มีเงิน หากป่วยด้วยโรคเรื้อรังก็คงจ่ายได้ไม่นาน ถือเป็นฆาตกรรมทางอ้อม ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลมักมองว่าการรักษาพยาบาลประชาชนเป็นภาระ ก็อยากบอกประชาชนเองก็มีรัฐบาลที่เป็นภาระเช่นกัน และไม่เคยทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแต่ทำให้ลดลง

สำหรับกรณีที่ 4 กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลาออกนั้น จากข่าวเป็นการลาออกหลัง ป.ป.ช.ออกประกาศให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน สะท้อนให้เห็นว่า กรรมการซึ่งทำหน้าที่บริหารงบประมาณนับแสนล้าน เป็นผู้กำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่กลับไม่มีธรรมาภิบาล ไม่กล้าแสดงบัญชีทรัพย์สิน หรือกลัวความยุ่งยากในการยื่นและตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติทุกคน ไม่ควรยกเว้นว่าเป็นคนดี ดังนั้นในการสรรหากรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ที่ลาออกไปนั้น ขอเรียกร้อง รมว.สาธารณสุขต้องสรรหาผู้ที่มีธรรมาภิบาลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบไปข้างหน้า

Comments

Submitted by อย่าดีแต่พูด on
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพครับ......ผมขอชื่นชมว่าพวกคุณพูดเก่ง จินตนาการเก่ง แต่ถามว่าพวกคุณมีจิตสำนึก มีสามัญสำนึกแบบคุณตูน บอดี้สแลมที่มีต่อผู้ป่วย ต่อคนไข้ ต่อหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ บ้างหรือไม่ ผมยังสงสัย.....................ปัญหาทางสาธารณสุขกำลังเข้าสู่วิกฤติของชาติ กำลังจะล่มสลาย พังทลาย...... แน่นอนว่าตึกกระทรวง สธ. ตึกโรงพยาบาล ฯลฯ มันยังอยู่ มันไม่ยังไม่พังให้พวกคุณเห็นเพราะมันสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก......แต่ผลลัพธ์ในบริการสุขภาพในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมาพวกคุณเคยสังเกตเห็นหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการสาธารณสุข ในวงการให้บริการสุขภาพของรัฐของประเทศไทย ที่พวกคุณกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับ สปสช..........ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐในส่วนกลางเตียงเต็มตลอด หาเตียงได้ยากมาก โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัดในส่วนภูมิภาคอัตราครองเตียงเกิน 100% ผู้ป่วยในต่างจังหวัดต้องนอนเตียงเสริม ปูเสื่อนอนกับพื้น ตามริมทางเดิน ตามระเบียง หน้าลิฟท์ หน้าห้องน้ำ ฯลฯ .......ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแล้วถูก รพ.เอกชนปฏิเสธไม่ยอมรักษาให้ จนตายไปก็มี มีความขัดแย้งฟ้องร้องเป็นคดีความกันระหว่างประชาชนกับ รพ.เอกชน หมอกับคนไข้กลายเป็นอริต่อกัน ปัญหาเหล่านี้มีมานับสิบ ๆ ปี และมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ไม่มีใครแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ .......การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญเอาที่ชัด ๆ วัณโรค ที่ติดต่อง่าย ๆ กว่าโรคเอดส์..... 10 กว่าปีที่ผ่านมาคนไทยติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ผู้ติดเชื้อรายใหม่+เป็นซ้ำประมาณปีละ 1 แสน 2 หมื่นคน แต่เข้าถึงการรักษาแค่ประมาณ 7 หมื่นคน.....สภาพวิกฤติทางด้านบริการสุขภาพอย่างนี้พวกคุณคิดว่าพวกคุณรับได้ ไม่ต้องแก้ไขปรับปรุง ไม่ต้องมีองค์กรใดในระดับชาติ ไม่ต้องมีซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สามารถทุบโต๊ะให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ใช่หรือไม่.........ผมไม่ได้สนใจว่าซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพจะมาจากไหน.....จะมาจากภาคประชาชนคนรักหลักประกันสุขภาพหรือมาจากภาคราชการ แต่ผมเห็นความสำคัญว่ามันจะต้องมีซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพระดับชาติที่มีอำนาจเบ็ดเส็จเด็ดขาดที่สามารถกำหนดนโยบายระดับชาติให้สามารถแก้ปัญหาในระบบบริการสุขภาพของชาติเหล่านี้ให้ได้.....ทุกวันนี้ผมยังมองไม่เห็นองค์กรระดับชาติใด ๆ ที่จะแก้ปัญหานี้ได้เลย...รัฐบาลก็ให้เกียรติหมอให้เกียรติกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติองค์กรตระกูล ส. ทั้งหลายว่าจะร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่เปล่าเลย กระทรวงสาธารณสุขก็เก้ ๆ กัง ๆ ตระกูล ส.ทั้งหลายก็เป็นได้แค่ออแกนไนเซ่อร์จัดอีเวนต์ให้เป็นข่าวไปวัน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สปสช. ผมไม่เห็นว่าจะมีน้ำยาอะไรที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แม้แต่นิดเดียว สิบกว่าปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าทั้ง สปสช.และพวกคุณมีแต่จะค่อย ๆ เพิ่มสิทธิโน่นนี่นั่นให้แก่ประชาชน แต่ไม่ได้สนใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาต่าง ๆให้กับหน่วยบริการ กับระบบบริการสุขภาพของประเทศ จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม.........ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพที่จะจัดการกับปัญหาสุขภาพเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง..... ผมย้ำอีกครั้งว่าซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพไม่จำเป็นต้องมาจากภาคราชการ.......จะมาจากภาคประชาชน 99% ผมก็ยอมรับได้ ........อย่าดีแต่พูด อย่าดีแต่คัดค้านซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพ.....พวกคุณกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจะต้องเสนอร่างกฎหมาย พรบ.ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพไปประกบให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นตัวแทนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง 100 % ผมก็ยอมรับได้....... แต่ที่พวกคุณกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพคัดค้านจะให้ยกเลิกไม่ให้มีซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพแห่งชาติมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบบริการสุขภาพของชาติ.......ผมยอมรับไม่ได้จริง ๆ.....

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม