ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทเหยื่อสาดน้ำกรด แต่ รพ.ไม่รับรักษา เข้าข่ายได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 3.6 แสนบาท พร้อมสิทธิประกันสังคมอื่นๆ รวมเป็นเงินเกือบ 6 แสนบาท

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีนางสาวช่อลัดดา ทาระวัน อายุ 38 ปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ถูกสาดน้ำกรดเข้าบริเวณร่างกาย ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม 2 แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากพบว่าสิทธิการรักษาประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลบางมด และผู้ประกันตนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งจากการรวบรวมข้อเท็จจริงของกระบวนการให้การรักษา พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงพยาบาลให้การรักษาแก่ผู้ประกันตนลักษณะไม่เหมาะสมแก่เหตุในกรณีฉุกเฉิน

สำนักงานประกันสังคมจึงได้ทำการรวบรวมข้อเท็จจริงของกระบวนการให้การรักษาส่งเข้าอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กองทุนประกันสังคม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ (หรือเงินค่าเยียวยาทางการแพทย์) เป็นจำนวน 360,000 บาท

ประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือญาติเหยื่อสาดน้ำกรด แต่ รพ.ไม่รับรักษา เข้าข่ายได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 3.6 แสนบาท พร้อมสิทธิประกันสังคมอื่นๆ รวมเป็นเงินเกือบ 6 แสนบาท

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้มอบเงินให้แก่ นางทองอาด ทาระวัน ซึ่งเป็นมารดา ซึ่งทายาทที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเป็นค่าทำศพ 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 72,720 บาท เงินชราภาพ 11,9455.92 บาท ร่วมเป็นทั้งสิ้น 592,175.92 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และกำชับให้สำนักงานประกันสังคมกำกับดูแลสถานพยาบาลในสังกัดให้ดำเนินการดูแลรักษาผู้ประกันตนทุกคนตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ซึ่งหากลูกจ้างประสบอันตรายกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมมีกองทุนประกันสังคมให้การดูแลลูกจ้างในระบบให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม หากลูกจ้าง มีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)