ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้คนไทยพื้นที่ทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมพลังทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งรัฐ เอกชน จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ บริการตรวจโรคทั่วไป โรคตา ทันตกรรม สุขภาพจิตและฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และ 7–20 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร เป็น 2 ช่วงคือ ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 7-20 มกราคม 2562 ซึ่งในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกัน 41 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ เป็นการบูรณาการรวมพลังหน่วยแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แพทยสภา ภาคเอกชน สื่อมวลชนและกรมประชาสัมพันธ์ จัดบริการเป็นของขวัญให้คนไทยในพื้นที่ทุรกันดาร ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิต บริการแนะนำและฝึกอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่

สำหรับกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยวัดสายตา หน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ มีรถโมบายสร้างสุข (Happy Mobile Unit) ประเมินความเครียด ให้คำปรึกษาด้านจิตเวช และตรวจรักษาเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีความสุข 5 มิติ ได้แก่ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ บริการแพทย์แผนไทย โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“รัฐบาลได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคนในพื้นที่ทุรกันดาร ออกบริการที่มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง มีทั้งตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน ตรวจตา ตรวจสุขภาพจิต และฝึกอาชีพ รวมทั้งอื่นๆ ขอเชิญชวนเข้ารับบริการในพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ” นพ.ปิยะสกล กล่าว