หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 • รมว.สาธารณสุข ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีประชาชนพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลรับบริการเกือบ 800,000 คน ส่งรักษาต่อ 12,460 คน
  2019-02-08 07:34
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนมอบบริการสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ช่วงที่ 1 วันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 แล้วกว่า 390,000 ราย และจะจัดช่วงที่ 2 วันที่ 7-20 มกราคม 2562
  2019-01-02 08:28
 • รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้คนไทยพื้นที่ทุรกันดาร 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมพลังทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งรัฐ เอกชน จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ บริการตรวจโรคทั่วไป โรคตา ทันตกรรม สุขภาพจิตและฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และ 7–20 มกราคม 2562
  2018-12-13 11:41
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจและรักษาโรคผิวหนัง ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 24 ม.ค.นี้
  2018-01-13 12:08
 • กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอบรมจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนต่างจังหวัดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบจัดทีมแพทย์ดูแลประชาชน
  2017-09-22 14:36
 • กระทรวงสาธารณสุขระดมทีมแพทย์ทั่วประเทศช่วยโรงพยาบาลประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม 40 ทีม พร้อมประสานหน่วยทหาร -มหาดไทย-ภาคเอกชน ช่วยจัดส่งยาเวชภัณฑ์ ลำเลียงผู้ป่วย ส่วนโรงพยาบาลบางสะพาน ส่งทีมช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เร่งส่งทีมวิศวกรฟื้นฟูระบบน้ำ ไฟฟ้า ให้พร้อมเปิดบริการประชาชน
  2017-01-10 18:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งยา-เวชภัณฑ์ ให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม อาทิ ยาชุดช่วยน้ำท่วม 1.4 แสนชุด สารส้ม รองเท้าบู๊ท และเสื้อชูชีพ ส่งทีมแพทย์จากส่วนกลาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมกว่า 100 ทีม กำชับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา พร้อมเฝ้าระวังโรคไม่ให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
  2017-01-09 20:35
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้รับบริการกว่า 10,000 คน พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จมน้ำ พลัดตกน้ำ โรงพยาบาลทุกแห่งที่ถูกน้ำท่วมเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว 
  2017-01-08 17:29
 • ปลัด สธ.กำชับให้สถานพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประชาชนเข้าถึงบริการยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ส่งแพทย์ พยาบาล ทีมแพทย์ฉุกเฉินสนามจากจังหวัดพังงา ภูเก็ตใกล้เคียง ช่วยโรงพยาบาลน้ำท่วมจัดบริการประชาชน พร้อมมอบให้สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 11 ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด่านหน้าของกระทรวงมหาดไทยที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมวางแผนช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่ประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2017-01-07 14:41
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคชุดแรกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
  2016-11-04 13:48
 • รมว.สธ.กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ดีที่สุด ทั้งการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  2016-10-26 20:47
 • ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 33 หน่วยงาน จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ปรับจุดบริการรองรับประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมบริเวณ ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” ป้องกันโรคมาจากอาหารและน้ำไม่สะอาด เผยพบประชาชนป่วยด้วยโรคท้องเสียกว่า 100 คน   
  2016-10-21 19:40

Pages