วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 12 ชั่วโมง 58 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Tuesday, January 10, 2017 - 18:08
กระทรวงสาธารณสุขระดมทีมแพทย์ทั่วประเทศช่วยโรงพยาบาลประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม 40 ทีม พร้อมประสานหน่วยทหาร -มหาดไทย-ภาคเอกชน ช่วยจัดส่งยาเวชภัณฑ์ ลำเลียงผู้ป่วย ส่วนโรงพยาบาลบางสะพาน ส่งทีมช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เร่งส่งทีมวิศวกรฟื้นฟูระบบน้ำ ไฟฟ้า ให้พร้อมเปิดบริการประชาชน
Monday, January 9, 2017 - 20:35
กระทรวงสาธารณสุข เร่งส่งยา-เวชภัณฑ์ ให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม อาทิ ยาชุดช่วยน้ำท่วม 1.4 แสนชุด สารส้ม รองเท้าบู๊ท และเสื้อชูชีพ ส่งทีมแพทย์จากส่วนกลาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมกว่า 100 ทีม กำชับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา พร้อมเฝ้าระวังโรคไม่ให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
Sunday, January 8, 2017 - 17:29
กระทรวงสาธารณสุข ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้รับบริการกว่า 10,000 คน พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จมน้ำ พลัดตกน้ำ โรงพยาบาลทุกแห่งที่ถูกน้ำท่วมเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว 
Saturday, January 7, 2017 - 14:41
ปลัด สธ.กำชับให้สถานพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประชาชนเข้าถึงบริการยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ส่งแพทย์ พยาบาล ทีมแพทย์ฉุกเฉินสนามจากจังหวัดพังงา ภูเก็ตใกล้เคียง ช่วยโรงพยาบาลน้ำท่วมจัดบริการประชาชน พร้อมมอบให้สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 11 ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด่านหน้าของกระทรวงมหาดไทยที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมวางแผนช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่ประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Friday, November 4, 2016 - 13:48
กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคชุดแรกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
Wednesday, October 26, 2016 - 20:47
รมว.สธ.กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ดีที่สุด ทั้งการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
Friday, October 21, 2016 - 19:40
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 33 หน่วยงาน จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ปรับจุดบริการรองรับประชาชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมบริเวณ ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชน ยึดหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” ป้องกันโรคมาจากอาหารและน้ำไม่สะอาด เผยพบประชาชนป่วยด้วยโรคท้องเสียกว่า 100 คน   
Thursday, October 20, 2016 - 21:03
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ บริเวณสนามหลวง เพิ่มหน่วย ปฐมพยาบาลเชิงรุกเดินเท้าค้นหาป้องกันประชาชนเจ็บป่วย พร้อมตั้งคณะกรรมการฯเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบปลอดภัย เบื้องต้นเตรียมจัดบริการอย่างน้อย 100 วัน 
Thursday, October 20, 2016 - 13:57
กระทรวงสาธารณสุข ปรับและเพิ่มจุดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็น 12 จุด รอบสนามหลวง ถึงพระบรมมหาราชวัง เผยวันที่ 18 ต.ค.มีผู้มารับบริการ 5,000 กว่าคน ส่วนใหญ่ขอรับการปฐมพยาบาล ขอยาดม มีส่งรักษาต่อ 11คนด้วยภาวะความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดต่ำ แน่นหน้าอก เตือนผู้ป่วยเบาหวานเตรียมตัวให้พร้อมพกลูกอม น้ำหวานและยาประจำตัว
Monday, October 17, 2016 - 14:14
กระทรวงสาธารณสุข จับมือกรุงเทพมหานคร กลาโหม ตำรวจ โรงเรียนแพทย์ เอกชนและมูลนิธิ จัดหน่วยปฐมพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 11 จุด ดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพต่อเนื่อง เผย 3 วันแรก ให้บริการประชาชนกว่า 1.1 แสนคน ร้อยละ 98 ขอรับยาดม แอมโมเนีย ประชาชนเข้ารับบริการได้ฟรี

Pages

54.198.118.197

54.198.118.197
25116