ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จับมือ ธกส.จัดทำบัตร Smart Card อสม. ทั้งเป็นบัตรประจำตัว อสม.และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. รวมถึงสำหรับโอนเงินค่าป่วยการรายเดือน และบัตรเดบิตกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนด

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำบัตร Smart Card ให้กับ อสม.เป็นการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.ผ่านระบบ e-Payment เพื่อโอนเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีธนาคารของ อสม.ที่มีทั้งหมด 1,039,729 คนใน 76 จังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. นำไปถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชนโดยตรง ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. 4.0 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าว โครงการบัตร Smart Card อสม.นั้น ดำเนินการระยะแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในพื้นที่ 12 เขต เขตละ 1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุทัยธานี นนทบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น บึงกาฬ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา และระยะที่ 2 ครอบคลุม 64 จังหวัดที่เหลือ จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำหรับคุณสมบัติของบัตร Smart Card อสม. ใช้เป็นบัตรประจำตัว อสม. เป็นบัตรเดบิตกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำบัตรหรือค่าบริการใช้บัตร โดยการส่งมอบบัตร อสม.ทุกคนจะสมัคร Offical Line อสม.เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป