ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

 • กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นหมอประจำบ้าน รวมพลังให้คนไทยตระหนักถึงการมีสุขภาพดี ช่วยลดความแออัด บริการมีคุณภาพ รักษาได้เต็มที่ สะดวกทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการ สบส.จัดอบรมพร้อมคัดเลือกเป็นหมอประจำบ้านชุดแรก ตำบลละ 1 คน จำนวน 8,000 คน
  2019-08-10 11:27
 • กระทรวงสาธารณสุข มอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ให้แก่ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 13 เขต โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะส่งมอบเครื่อง BP Sure พร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
  2019-07-27 11:48
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี ลงตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ย่านบางใหญ่ หลังญาติร้องสื่อว่า รพ.ปฏิเสธการรักษาหากไม่วางเงินแสน จนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต
  2019-07-26 10:09
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงนโยบายเมดิคัล ทัวร์ริสซึม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย โดยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญช่วยผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมศึกษาผลกระทบ จัดทำมาตรการป้องกันการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ และวางมาตรการรับมืออย่างใกล้ชิดต่อไป
  2019-07-12 11:47
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น พยาบาลสามารถเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้ แต่ต้องพิจารณารายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของกฎหมายเทคนิคการแพทย์ และต้องแก้ไขข้อจำกัดและเงื่อนไขของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก่อนเสนอข้อสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป
  2019-04-30 12:27
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐในเขตจังหวัดท่องเที่ยวให้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติในประเทศไทย ลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาหนี้สูญ
  2019-03-27 16:19
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นจิตอาสาดูแลประชาชน ขับเคลื่อนงานสาธารณสุข เป็นนักจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ในชุมชน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก และปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ/ภาค/เขต ในสาขาต่างๆ จำนวน 920 คน
  2019-03-20 16:27
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ตั้งศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อลดปัญหาหนี้สูญแก่สถานพยาบาล โดยนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี และขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ในปี 62
  2019-03-04 14:25
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ที่ให้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล ยังไม่ใช่ข้อยุติจนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบ ยันยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่เคยห้ามผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อยานอกสถานพยาบาล เพราะเป็นสิทธิผู้ป่วย
  2019-02-18 16:18
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระดับหัวกะทิ ป้อนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นขุมพลังใหม่ในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
  2019-02-10 18:34
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้การไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งคนไลฟ์และสถานพยาบาล แนะสถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมดูแล กำกับ ไม่ให้มีการไลฟ์สดระหว่างบริการ
  2019-01-29 14:29
 • สธ.จับมือ ธกส.จัดทำบัตร Smart Card อสม. ทั้งเป็นบัตรประจำตัว อสม.และเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. รวมถึงสำหรับโอนเงินค่าป่วยการรายเดือน และบัตรเดบิตกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนด
  2018-12-21 12:03

Pages