ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้การไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งคนไลฟ์และสถานพยาบาล แนะสถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมดูแล กำกับ ไม่ให้มีการไลฟ์สดระหว่างบริการ

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆทางสื่อโซเชียล ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ค (Facebook) ที่เรียกติดปากกันว่าการ “ไลฟ์สด” นั้น หากใช้ในเชิงสร้างสรรค์อย่างการถ่ายทอดสถานการณ์ข่าวสารเพื่อให้ความรู้ แก้ไขความเข้าใจผิด ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมตรงตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม แต่หากเป็นการไลฟ์สดเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ส่วนบุคคลที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม หรือยอดไลค์ (Like) ที่มีการแสดงอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม หรือผิดศีลธรรมอันดี ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน โดยเฉพาะการไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์นั้น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งผู้รับบริการและสถานพยาบาล

นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า หากผู้รับบริการทำการไลฟ์สดในลักษณะที่เป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล ก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากตรวจสอบพบว่าการโฆษณาดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ก็จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริงมีระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของสถานพยาบาลเองหากมิได้มีการห้ามปรามหรือทักท้วงกับการกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดในฐานปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากว่าแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ไลฟ์สดเองก็อาจจะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วย และผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์อีกด้วย

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม การใช้ภาพ เสียง ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษทั้งจำทั้งและปรับ

ทั้งนี้ หากพบเห็นเบาะแสการโฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือมีเนื้อหาล่อแหลมสื่อไปในทางลามกอนาจาร ผิดศีลธรรมในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่กรม สบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ในวันและเวลาราชการ