ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติวเข้มให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐในเขตจังหวัดท่องเที่ยวให้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติในประเทศไทย ลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาหนี้สูญ

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรม สบส.ว่าสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยปัจจุบันราวๆ 40 ล้านคนต่อปี และเมื่อดูข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐ และไม่ชำระค่ารักษาพยาบาลจนเกิดหนี้สูญ เป็นหลักร้อยล้านบาท

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กองสุขภาพระหว่างประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการช่วยเหลือและติดตามค่ารักษาพยาบาลกับชาวต่างชาติในกรณีค้างชำระ พร้อมพัฒนาให้รพ.ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานในการเคลมค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ นำร่อง 5 จังหวัด และวางมาตรการในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวตามข่าวที่เคยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ด้านนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตบริการสุขภาพที่ 6 มากกว่า 10 ล้านคน มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดท่องเที่ยวเขต ภาคตะวันออก ทั้งแบบเดินทางไป-มา และแบบอยู่ยาว (Long Stay) กรม สบส.จึงจัดประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยวเขตภาคตะวันออก เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดตราด เพื่อให้สถานพยาบาลพร้อมรับมือกับการรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถจัดเก็บค่ารักษาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือช่วยลดภาระที่สถานพยาบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ไม่ให้เกิดผลกระทบจนกลายเป็นหนี้สูญ โดยมี รพ.ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบด้าน International Claim มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหาการเคลมค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ

รวมทั้งได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ กองบริหารการสาธารณสุข กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งปีงบประมาณ 2562 กรมฯได้จัดประชุมด้านการจัดเก็บค่ารักษาชาวต่างชาติ ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี และล่าสุดคือภาคตะวันออกที่จังหวัดตราด