ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ให้จัดการขั้นเด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดเรียกรับสินบนตรวจรับการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพบผู้รับจ้างทิ้งงานจนถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ให้สัมภาษณ์ ว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้นโรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งความล่าช้าและการเรียกรับสินบน เบื้องต้นได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ได้ทำสัญญาจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น โรงพยาบาลปากพนัง ในวงเงิน 50.6 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 375 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 กำหนดแล้วเสร็จ 1 กรกฎาคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนด งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ การตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงไม่สามารถดำเนินการได้

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะความล่าช้าจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นทำให้รัฐเสียประโยชน์ กระทบต่อการจัดบริการประชาชน โดยรายงานจากช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าไปตรวจสอบเอง ก็พบว่าก่อสร้างล่าช้ามาก ไม่มีคนงานและวัสดุที่เพียงพอ ไม่น่าจะแล้วเสร็จได้ จึงได้ส่งหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างให้ทำแผนงานการก่อสร้างและแจ้งค่าปรับตามสัญญา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทำแผนการก่อสร้างได้ และยังได้มีการเจรจากันอีกหลายครั้ง แต่การก่อสร้างก็ไม่คืบหน้า คณะกรรมการจึงมีมติให้บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อ 12 มกราคม 2561 ส่วนการขอเข้าใช้พื้นที่อาคารที่กำลังก่อสร้างนั้น ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้รับจ้างก่อนเข้าใช้พื้นที่แล้ว

สำหรับกรณีอ้างมีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เร่งดำเนินการ และหากพบเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดเรียกรับสินบนจริงตามที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง จะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป