ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น MOPH 4.0 ปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว ลดเหลื่อมล้ำ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เตรียมพร้อมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เร่งพัฒนาให้เป็น Smart Hospital และมีการดำเนินงานแล้วในหลายโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลสงขลา เป็นต้น 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ และกำกับดูแล สนับสนุน การจัดระบบบริการประชาชน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ และเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้มอบนโยบายให้เป็น MOPH 4.0 ปรับระบบการทำงานเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ ทั้งในด้านกายภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น การผ่าตัดแผลเล็ก การนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่งของผู้ป่วยมะเร็ง อุบัติเหตุ ทันตกรรม การผ่าตัดกระดูก และด้านดิจิทัล ปรับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลเป็น Smart Hospital พัฒนาไลน์ ออฟฟิเชียล MOPH Connect เป็นช่องทางเชื่อมต่อประชาชนกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ได้เร่งพัฒนาให้เป็น Smart Hospital และมีการดำเนินงานแล้วในหลายโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลสงขลา เป็นต้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอำนวยความสะดวกในการัดบริการประชาชน เช่น การจองคิวออนไลน์ ระบบนัดหมายและแจ้งเตือนการฉีดวัคซีน ค้นหาเวชระเบียนออนไลน์ด้วยบัตรประชาชน ตรวจคนไข้ผ่านไอแพด ใช้ข้อมูลเดียวกัน ทั้งโรงพยาบาลและคลินิกหมอครอบครัว (PCC Link) การส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ เร่งพัฒนาให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ผ่าตัดแผลเล็ก เช่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว โรงพยาบาลชลบุรี ใช้อุปกรณ์เสริม สร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์เสมือนจริงที่สร้างด้วยการพิมพ์ภาพ 3 มิติ (3 D Printing) เพื่อช่วยในการผ่าตัดแก้ไขกระดูกใบหน้าผิดรูปที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากโรคได้มากที่สุดในประเทศ  ส่วนโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแรกที่นำ 3 D Printing มาใช้สร้างมือเทียมอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   

นอกจากนี้ มีเป้าหมายขยายการเข้าถึง ไลน์ ออฟฟิเชียล MOPH Connect ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งาน อาทิ การค้นหาหน่วยบริการทันใจ ค้นหาโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก ร้านขายยาทั่วประเทศที่ใกล้ตัว ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล บริการจองคิวออนไลน์ในโรงพยาบาลทุกที่ทุกเวลา เรียกรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 การบริจาคเงินผ่านระบบ E Donation รวมถึงบริการพิเศษอื่น ๆ เช่น จัดทำ QR ฉลากยาพูดได้ ขณะนี้มีใช้งานได้แล้วประมาณ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการโดย add line @MOPH Connect