อนามัยโลกยก ‘ภาวะหมดไฟทำงาน’ เป็นภาวะผิดปกติ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 CNN.com รายงานว่า ภาวะหมดไฟซึ่งสะท้อนจากความเครียดรุนแรงจากการทำงานอาจเป็นการวินิจฉัยใหม่ที่จะบันทึกอยู่ในเวชระเบียนของเรา

CNN.com ระบุว่า ล่าสุดองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) เป็นความผิดปกติชนิดหนึ่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ICD-11) อันเป็นคู่มือทางการแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 72 ได้ลงมติรับรองให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ภาวะหมดไฟปรากฏในหมวดปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือการว่างงาน โดยแพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะหมดไฟได้ตามอาการดังต่อไปนี้

1.รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงหรือหมดพลัง

2.มีความผูกพันกับงานน้อยลง หรือมีความรู้สึกด้านลบต่องานที่ทำอยู่

3.มีประสิทธิภาพการทำงานด้อยลง

เบื้อต้นก่อนที่จะวินิจฉัยว่ามีภาวะหมดไฟนั้นแพทย์จะต้องตัดความผิดปกติอื่นเสียก่อน เช่น ภาวะวิตกกังวลและความผิดปกติด้านอารมณ์ และการวินิจฉัยนั้นจะต้องเจาะจงเฉพาะสภาพแวดล้อมการทำงานโดยไม่เกี่ยวข้องกับแง่มุมอื่นของชีวิต

ภาวะหมดไฟเป็นหัวข้อที่มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ แต่ที่ผ่านมาภาวะหมดไฟก็ยังคงมีสถานะเป็นแนวคิดเชิงวัฒนธรรมแบบกว้างๆ เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าใจร่วมกัน

การทบทวนวรรณกรรมในวารสาร SAGE Open เมื่อปี 2560 ทำให้พบบทความการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะหมดไฟโดยเฮอร์เบิร์ต ฟรอยเดนเบอร์เกอร์ซึ่งตีพิมพ์ไว้เมื่อปี 2517

ลินดาและทอร์สเตน ไฮเนมาน ผู้นิพนธ์ของการศึกษาทบทวน เชื่อว่าจะมีบทความการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะหมดไฟอีกหลายร้อยเรื่องตลอด 4 ทศวรรษหน้า อย่างไรก็ดีภาวะหมดไฟจะยังไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิต แม้ว่าทุกวันนี้จะเป็น “หนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุด” ก็ตาม

ผู้นิพนธ์ให้เหตุผลว่าการศึกษาวิจัยภาวะหมดไฟส่วนใหญ่เน้นไปที่ “สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง” แทนที่จะพยายามพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยจำเพาะ อันเป็นผลให้ภาวะหมดไฟเป็นหัวข้อที่ “กำกวมและไม่มีข้อสรุปแน่ชัด”

การศึกษาทบทวนทิ้งท้ายไว้ว่าการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างภาวะซึมเศร้าและภาวะหมดไฟยังคงเป็นกำแพงที่จะยกระดับภาวะหมดไฟเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง

แปลจาก

Burnout is an official medical diagnosis, World Health Organization says [edition.cnn.com]

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 14 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 38 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 14 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 20 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 35 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 38 นาที ago
กลับด้านบน